Antibiotika – nasjonale retningslinjer for bruk av antibiotika ved tannbehandling

Feilbruk og overforbruk av antibiotika bidrar til utvikling av antibiotika resistente bakterier og er et av verdens mest alvorlige helseproblemer. Antibiotika skal kun foreskrives i forbindelse med infeksjoner som ikke kan behandles på annen måte. Akutte smerter som oppstår i forbindelse med infeksjon, kan ha sin årsak i betennelse og skade av vev. Smertebehandling skal derfor i hovedsak rettes mot årsaken til smerten. Det vil si at tannen som er årsak til smerten bør behandles med fyllingsterapi, rotfylling eller trekkes. Kompliserte visdomstenner som forårsaker plager bør fjernes kirurgisk. Tannkjøtts-sykdom bør behandles systematisk. Dersom medikamentell behandling er nødvendig, vil betennelsesdempende og smertedempende medisiner være førstevalget, ikke antibiotika. Vi avventer som oftest å foreskrive antibiotika frem til pasienten har nedsatt allmenntilstand, med noen få unntak.

Les mer https://www.helsebiblioteket.no>tannhelse «4.1 akutte odontogene infeksjoner – Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk for primærhelsetjenesten – tannhelse».

Tenner og graviditet

Tannpleierens oppgaver

Antibiotika