Implantater

Hva er et implantat?

Et implantat er en liten skrue i titan som opereres inn i kjevebenet der det mangler en tann (fig I-II). I løpet 8-12 uker tilheler kjevebenet rundt implantatet, slik at implantatet kan fungere som feste for en tannerstatning, f.eks. en krone i porselen (fig. III-IV). Moderne implantatbehandling er en sikker og trygg behandling, som for de fleste pasienter har en god prognose.  (Les mer utfyllende informasjon under «Informasjon til implantatpasienter«).

Implantatbehandling er en prosess som krever grundige forundersøkelser og nøye planlegging. Behandlingen strekker seg som regel over 10-14 uker og krever mange tannlegebesøk. Store arbeider, i tannløse kjever krever mer tid.

fig. I

fig. II

fig. III

fig. IV

Behandlingen trinn for trinn:

 1. Innsetting av implantat (fikstur). Operasjonen utføres under lokalbedøvelse og er smertefri. Resept på eventuell penicillin og smertestillende tabletter gis vanligvis før operasjonen. Etter inngrepet vil man motta mer utfyllende informasjon. Slik vet man hvordan man skal forholde seg i tiden etter operasjonen.
 2. Tilhelingsperiode. Det tar vanligvis 8 – 12 uker før implantatet kan belastes. Som regel er tilhelingsperioden kortere i underkjeven enn i overkjeven.
 3. Montering av distanse. Distansen monteres som en forlengelse av implantatet og skal fungere som feste for tannerstatningen.
 4. Fremstilling og montering av tannerstatning. Dette krever 2 eller flere tannlegebesøk alt etter hvilken type tannerstatning som skal lages. Single kroner lages på 2 uker med 2-3 tannlegebesøk. Store broer tar lengre tid og krever mange tannlegebesøk.     

Hva koster implantatbehandlingen?

Implantatbehandling er omfattende og kostbar behandling. Prisen på et singel implantat med krone er oppgitt i prislisten på hjemmesiden vår. I tillegg kommer to etterkontroller/stingfjerninger. Prisen inkluderer ikke trekking av tann eller en midlertidig tannerstatning som kan brukes til implantatkronen er ferdig. Det kommer i tillegg.  Generelt kan man si at prisen avhenger av antall implantater som skal settes inn og hvilken konstruksjon som skal festes til implantatene. Vi gir gjerne et muntlig og/eller et skriftlig kostnadsoverslag i forkant av behandlingen, hvis det er ønskelig.

Implantatbehandling kan brukes til følgende:

Erstatte én tann. Man unngår da å slipe ned nabotennene for å få feste til en vanlig bro. Dette er særlig en fordel der nabotennene er uten hull og fyllinger.

Erstatte flere tenner. Man kan da operere inn to eller flere implantater og feste en keramisk bro på disse.

Erstatte alle tennene i kjeven. Implantatene vil da fungere som feste for en helprotese eller for en større keramisk bro. Denne typen konstruksjon har flere fordeler i forhold til en vanlig protese.

Hvem kan få implantater?

De aller fleste kan få satt inn implantater og høy alder er i seg selv ingen hindring. En grundig forundersøkelse er likevel nødvendig før behandlingen settes i gang. Man tar røntgenbilder for å vurdere kjevekammens høyde og kvalitet og munnhulen må være fri for infeksjoner og tann­løsningssykdom (periodontitt).

For å gjøre inngrepet så trygt som mulig, er det også viktig med oppdaterte helse-opplysninger. Man må derfor gi beskjed om:

 • medisiner
 • sykdommer
 • allergier
 • unormal blødningstendens
 • tidligere komplikasjoner i forbindelse med tannbehandling
 • graviditet
 • angst for tannbehandling

Mulige komplikasjoner ved implantatbehandling:

Den første tiden etter innsetting av implantatet vil man kunne oppleve en viss hevelse og blåmerker i ansiktet. Dette er normalt, særlig dersom flere implantater settes inn på samme tid. Nummenhet i operasjonsområdet kan også forekomme, men dette er med svært få unntak forbigående.

Noen ganger gror ikke titanimplantatet fast i benet som forventet. Da må det tas ut igjen. Da må det tilhele før et nytt forsøk blir utført.

Enkelte er disponert for å få tannløsningssykdom (periodontitt). (Les mer under «Periodontitt – tannkjøttssykdom«) Nedbrytning av kjeveben kan også forekomme rundt implantater og kalles da peri-implantitt.  Dette kan i verste fall medføre at implantatet løsner og må fjernes. (Les mer under «Periimplantitt – nedbrytning av ben rundt implantater»)

Merk også at implantatskruen ikke har samme fasong som en tannrot, og at det derfor kan være vanskelig å gi overgangen mellom implantat og krone et naturlig utseende.

Kroner og broer på implantater går oftere i stykker enn kroner og broer på egne tenner. Mellom tannen og kjevebenet er det en spalte med periodontale fibre. Disse fibrene fungerer som en «fjæring» for tannen når den utsettes for belastninger. Implantatet gror direkte fast i benet. Implantatene mangler denne «fjæringen» som fibrene gir, derfor er tannerstatningen på implantater mer utsatt. Tanntekniker gir 5 års garanti på kroner og broer på implantater, under forutsetning av normal bruk og regelmessig oppfølging hos behandlende tannlege. Ta raskt kontakt hvis tannerstatningen er ødelagt eller løs.

For å få best mulig prognose må man:

 • Ha munnen fri for infeksjoner og periodontitt før implantatbehandling utføres.
 • Slutte å røyke.
 • Holde grundig rent rundt implantatene. Husk at kravene til munnhygiene og regelmessige kontroller hos tannlegen er de samme som for naturlige tenner.

Den nye tannerstatningen utsettes daglig for store krefter ved tygging. Dette kan over tid føre til at biter av porselen eller plast knekker av. Dersom estetikk eller funksjon forringes vesentlig, kan det være nødvendig å fremstille en ny krone, bro eller protese.

Ønsker du mer utfyllende informasjon bør du lese «Informasjon til implantatpasienter» som ligger på Tanntunets hjemmeside. Vi anbefaler alle å lese igjennom det skrivet.

Bildegalleri:

Fig I:
Bildet viser en pasient som mangler en tann i overkjeven. Et- tersom nabotennene er uten fyllinger, egner tilfellet seg godt for implantatbehandling.

Fig II:
Implantatet er satt inn og klargjort for sementering av krone.

Fig III:
Den nye kronen er ferdig sementert. Form og farge passer fint inn med de andre tennene.

Fig IV:
Bildet viser en pasient som mangler flere tenner i overkjeven. De gjenstående tennene er svekket av hull og fyllinger. Det var ønskelig å restaurere tennene med en bro, festet på pasientens egne tenner, samt 2 implantater.

Fig V:
Bildet viser resultatet etter at broen er sementert på plass.

Fig VI:
Ved å løfte på leppen, kan man se tannkjøttsforholdene ved broen.

Fig VII:
Bildet viser to implantater i underkjeven med påsatte loca- tor-fester

Fig VIII:
Bildet viser en helprotese for underkjeven som er festet til im- plantatenes locatorfester.

Tenner og graviditet

Tannpleierens oppgaver

Antibiotika