Betennelse i nerven

 Reversibel betennelse i nerven

Tenner med hull, dype fyllinger, kroner og broer kan fra tid til annen være opphav til murring og svak tannverk. Slike symptomer kan komme og gå i perioder og skyldes en irritasjon i pulpa, et hulrom midt inne i tannen fylt med nerver, blodkar og bløtvev. Hullet bør repareres, mens tenner med fyllinger/restaureringer ofte obser­veres i første omgang. Dersom pulpa er frisk nok, vil symptomene ofte roe seg ned av seg selv etter en tid. Dette kalles en reversibel pulpitt – en reversibel betennelse i nerven.

Irreversibel betennelse i nerven

I tilfeller der pulpa blir for skadet og infiseres av bakterier, kan den aldri bli normal igjen (fig. I). Tilstanden kalles da irreversibel pulpitt – en irreversibel betennelse i nerven. Dette er ofte forbundet med intense tannsmerter. I første omgang kan det være svært vanskelig å kjenne hvor smerten kommer fra, da den kan stråle både til over- og underkjeven. Etter hvert vil man likevel kunne lokalisere smerten til en bestemt tann. Tannen oppleves da som oftest tyggeøm og bankeøm. I tillegg blir den vanligvis følsom for temperaturforandringer. Om man ikke behandler tannen, vil pulpa dø og infeksjo­nen kan etter hvert spre seg til kjevebenet rundt tannens røtter (fig II). (Les mer under «Rotfyllinger«).

Behandling av tann med irreversibel pulpitt

Om man ønsker å beholde en tann med irreversibel pulpitt, må man forsøke å rotfylle den. En rotfylling innebærer at pulpa renses bort (fig III) og erstattes med et bakterietett materiale. Be­handlingen kan strekke seg over flere tannlegebesøk. Selve inngrepet skjer under lokalbedøvelse og er vanligvis smertefritt. En sjelden gang kan det være vanskelig og tidkrevende å få god effekt av bedøvelsen. Etter at tannen er ferdig rotfylt, kan den bygges opp igjen (fig IV). Dette gjøres med en tannfarget plastfylling eller en krone. (Les mer under «Fyllinger» og «Kroner«).

Fig I

Fig II

Fig III

Fig IV

Smerter og hevelse etter utrensing

I forbindelse med rensing av en tann med infeksjon kan bakteriebalansen forskyves slik at det oppstår smerter og hevelse. Noe smerter etter utrensing er normalt, men hvis det er tegn på infeksjonsspredning kan antibiotika en sjelden gang, være nødvendig. Ta kontakt om du mistenker slik infeksjonsspredning.

Også ved utrensing av tenner uten infeksjon vil det kunne være smerter i etterkant. Dette er normalt og vil vanligvis gå over etter noen dager.

Ved behov, kan du dempe smertene med reseptfrie smertestillende tabletter. (Les mer under «Rotfylling – Smertestillende tabletter»).

Hva er alternativet til rotfylling?

Alternativet til rotfylling vil være å fjerne tannen. Om ønskelig kan man så erstatte tannen med en bro eller et implantat med en krone på toppen. Dette er løsninger som er vesentlig dyrere enn om tannen rotfylles og beholdes. Vi anbefaler å bevare egne tenner lengst mulig.

Hvordan er prognosen?

Prognosen for en rotfylt tann er i utgangspunktet god, men en rotfylt tann er svakere enn en helt frisk tann. En rotfylling er et forsøk på å redde tannen, og de fleste tenner kan rotfylles med svært godt resultat. Når resultatet likevel ikke blir som vi ønsker, kan dette ha ulike årsaker.

De vanligste er:

  • Sprekkdannelser i roten hvor bakterier ikke kan renses bort.
  • Ekstra nervekanal som er infisert, men som ikke lar seg påvise.
  • Forkalkninger eller ujevnheter som hindrer tilgang til nervekanalen.
  • Kraftige avbøyninger på roten.
  • Komplisert rotkanalanatomi som gjør det vanskelig å fjerne alle bakteriene på en tilfredsstillende måte. Gjenværende bakterier kan da gi oppvekst for nye bakterier.
  • Tapt toppfylling som gjør at bakterier kan trenger inn i rotfyllingen (Les mer under «Reinfisert rotfylling«)

Selv om rotfyllingen teknisk sett er vellykket, kan det i noen tilfeller forekomme svake ettersmerter i tannen i opptil flere måneder etter at behandlingen er ferdig.

Det er også viktig å være klar over at en rotfylt tann ikke er like sterk som før. Den er derfor mer utsatt for å knekke enn en frisk tann. Av og til vil det derfor være nødvendig å styrke tannen med en krone.

Det utvikler seg lettere sprekker i en rotfylt tann. En frisk tann holdes «fuktig» av pulpavevet. Rotfylte tenner fylles med en rotfyllingsmasse. En rotbehandlet tann kan derfor bli tørr og sprø. Over tid kan det utvikle seg sprekker nedover i roten og tannen kan splitte seg på langs. Da må tannen trekkes.

Hva koster en rotfylling?

Prisen på en rotfylling avhenger av den tiden som går med til behandlingen, hvilke tann som må rotfylles, antallet rotkanaler og vanskelighetsgraden. En fortann er enklere å rotfylle og koster mindre enn en jeksel.  (Les mer under «Rotfylling – Hva koster en rotfylling?» og se på «Prislisten» vår) Rotfylling hos spesialist er dyrere enn rotfylling hos allmenntannleger, men kvaliteten er som regel bedre, da rotfyllingsspesialistene jobber med rotbehandlinger hele dagen og er eksperter på dette. Rotfyllingsspesialisten ved Tanntunet, har videreutdannelsen sin fra universitetet i Oslo, samt en doktorgrad fra samme sted. Rotfyllinger kan være teknisk vanskelig, tidkrevende og kan kreve flere tannlegebesøk. Det kreves mye spesialutstyr. Rotfyllingsspesialisten bruker blant annet et dyrt mikroskop og andre kostbare spesialredskap/verktøy.

I tillegg til kostnaden med rotfyllingen, kommer kostnaden med å bygge opp igjen tannen med en fylling, innlegg eller krone. Vi gir gjerne et muntlig og/eller et skriftlig kostnadsoverslag i forkant av behandlingen, hvis det er ønskelig.

Viktig!

I prosessen med å rotfylle en tann vil man normalt måtte påregne en periode med en midler­tidig fylling. Den midlertidige fyllingen skal hindre at nye bakterier kommer inn i tannen mens behandlingen pågår.

  • Den midlertidige fyllingen er først myk og blir gradvis sterkere. La den derfor være i ro og vent minst 1 time før du spiser.
  • En midlertidig fylling blir aldri så sterk som en vanlig fylling. Vær derfor noe forsiktig ved tygging. Ta kontakt dersom større biter knekker av den midlertidige fyllingen.
  • Tannen rundt den midlertidige fyllingen kan være svekket. Ta kontakt dersom noe av tannen faller av.
  • Vær forsiktig hvis du bruker tannstikker eller tanntråd i området ved den midlertidige fyllingen. Rengjør ellers tannen som normalt.

Tenner og graviditet

Tannpleierens oppgaver

Antibiotika