Reinfisert rotfylling

Hva er en rotfylling?

Inne i tannen er det et hulrom med nerver, blodkar og bløtvev kalt pulpa. En rotfylling innebærer at pulpa renses bort og erstattes med et bakterietett materiale. Behandlingen strekker seg vanligvis over flere tannlegebesøk. Selve inngrepet skjer under lokalbedøvelse og er vanligvis smertefritt.

Etter at tannen er ferdig rotfylt, kan den bygges opp igjen. Dette gjøres med en tannfarget fylling, innlegg eller en krone. (Les mer under «Fyllinger«, «Innlegg» og «Kroner«)

Reinfeksjon av en rotfylling

En rotfylt tann er ofte svekket på grunn av store fyllinger og lite gjenværende tannsubstans (fig. I). Som resultat vil en rotfylt tann være mer utsatt for å knekke enn en tann som ikke er rotfylt (fig. II-III). Dersom rotfyllingen blir utsatt for lekkasje over lengre tid, kan bakterier komme til og lage en ny infeksjon i den rotfylte tannen (fig. IV). Der er derfor viktig og kontakte tannlege snarest dersom deler av en rotfylt tann knekker av.

 

Fig I

Fig II

Fig III

Fig IV

På samme måte kan et dypt hull i tannen medføre at bakterier kommer inn til rotfyllingen og infiserer denne på ny (fig. V-VIII). Det er derfor svært viktig med grundig renhold, også rundt rotfylte tenner.

Fig V

Fig VI

Fig VII

Fig VIII

Små sprekkdannelser i tannen kan også være en vei inn til rotfyllingen for nye bakterier. Slike sprekkdannelser kan være vanskelige å se, men tannen kan over tid vise symptomer på infeksjon.

Dersom en rotfylt tann er restaurert med en krone, vil det i utgangspunktet være mindre fare for reinfeksjon av rotfyllingen. Dersom kronen løsner og faller ut, kan likevel nye bakterier komme til. Ta derfor kontakt med tannlege snarest dersom kronen løsner.

I noen tilfeller kan det være en svært komplisert rotkanalanatomi som gjør det vanskelig å fjerne alle bakterier på en tilfredsstillende måte. Gjenværende bakterier kan da gi oppvekst for nye bakterier. (Les mer under «Rotfylling – Hvordan er prognosen?»)

Små sprekkdannelser i tannen kan også være en vei inn til rotfyllingen for nye bakterier. Slike sprekkdannelser kan være vanskelige å se, men tannen kan over tid vise symptomer på infeksjon.

Dersom en rotfylt tann er restaurert med en krone, vil det i utgangspunktet være mindre fare for reinfeksjon av rotfyllingen. Dersom kronen løsner og faller ut, kan likevel nye bakterier komme til. Ta derfor kontakt med tannlege snarest dersom dette skulle skje.

I noen tilfeller kan det være en svært komplisert rotkanalanatomi som gjør det vanskelig å fjerne alle bakterier på en tilfredsstillende måte. Gjenværende bakterier kan da gi oppvekst for nye bakterier.

Behandling av tann med reinfisert rotfylling

Det man ofte vil forsøke først, er og gjøre rotfyllingen på ny (revisjonsbehandling). Dette innebærer at den gamle rotfyllingsmassen fjernes, samtidig som de nye bakteriene renses bort. Man legger deretter et bakteriedrepende innlegg innvendig i tannen og lar denne virke noen uker. Når tannen er fri for bakterier, fjernes innlegget og tannen kan rotfylles på ny.

Etter at rotfyllingsbehandlingen er fullført, må tannen bygges opp igjen. Dette kan gjøres med en fylling eller ved hjelp av en krone. Ofte vil det være en fordel og restaurere tannen med en krone for og beskytte tannen. Dette er dyrere enn en fylling, men vil være en sterkere og penere løsning.

På grunn av vanskelig rotkanalanatomi eller andre problemer under behandlingen som hindrer kontroll over infeksjonen kan det i noen tilfeller være en mulighet og kombinere behandlingen med et kirurgisk inngrep hvor en kapper noen millimeter av rotspissen (rotspissamputasjon). Les mer under «Rotspissamputasjon«)

I de tilfeller der reinfeksjon av rotfyllingen skyldes sprekkdannelser i tannen, er det oftest umulig og få kontroll på infeksjonen. Selv om den gamle rotfyllingen fjernes og tannen renses på ny, vil sprekker være en innfallsport for nye bakterier. Det kan da bli nødvendig og fjerne tannen for å løse problemet.

Å revidere en rotfylling er en tidkrevende og kostbar behandling, særlig dersom tannen skal restaureres med en krone til slutt. Du kan derfor be om et kostnadsoverslag før behandlingen starter. Det er også viktig å vite at behandlingen ofte blir et siste forsøk på å redde tannen – alternativet vil være å ta tannen bort.

Smerter og hevelse etter utrensing

I forbindelse med rensing av en tann med infeksjon kan bakteriebalansen forskyves slik at det oppstår smerter og hevelse. Noe smerter etter utrensing er normalt, men hvis det er tegn på infeksjonsspredning må dette ofte måtte behandles med antibiotika. Ta kontakt om du mistenker slik infeksjonsspredning.

Også ved utrensing av tenner uten infeksjon vil det kunne være smerter i etterkant. Dette er normalt og vil vanligvis gå over etter noen dager.

Hvordan er prognosen?

Prognosen ved revisjonsbehandling er generelt dårligere enn ved førstegangs behandling.

Hva koster en rotfylling?

Prisen på en rotfylling avhenger av den tiden som går med til behandlingen. Arbeidet er teknisk vanskelig og tidkrevende og strekker seg normalt over flere tannlegebesøk. (Les mer under «Rotfylling – Hva koster en rotfylling?»)

I tillegg kom­mer kostnaden med å bygge opp igjen tannen med en fylling, innlegg eller krone. Vi gir gjerne et muntlig og/eller skriftlig kostnadsoverslag i forkant av behandlingen, hvis det er ønskelig.

 

 

Viktig!

I prosessen med å rotfylle en tann vil man normalt måtte påregne en periode med en midlertidig fylling. Den midlertidige fyllingen skal hindre at nye bakterier kommer inn i tannen mens behandlingen pågår.

  • Den midlertidige fyllingen er først myk og blir gradvis sterkere. La den derfor være i ro og vent minst 1 time før du spiser.
  • En midlertidig fylling blir aldri så sterk som en vanlig fylling. Vær derfor noe forsiktig ved tygging. Ta kontakt dersom større biter knekker av den midlertidige fyllingen.
  • Tannen rundt den midlertidige fyllingen kan være svekket. Ta kontakt dersom noe av tannen faller av.
  • Ikke bruk tannstikker eller tanntråd i området ved den midlertidige fyllingen. Rengjør ellers tannen som normalt.

Tenner og graviditet

Tannpleierens oppgaver

Antibiotika