Resorbsjoner

En rotresorbsjon er en destruksjon av en tannrot som forårsakes av en betennelse/inflammasjonOsteoklast lignende celler koloniserer det skadede området. Osteoklaster er celler som bryter ned ben- og tannvev. Rotresorbsjoner deles i ytre (eksterne) og indre (interne). Betennelsesceller på rotens overflate (eksterne) eller i pulpa (interne) angriper roten og lager en ødeleggelse som ligner den man får ved hull i tennene (karies) 

Årsaker

Som regel er en resorbsjon en senkomplikasjon etter en traumatiske påkjenning på tannen, som for eksempel et traume. Det kan ta lang tid fra skaden/traumet skjer til man oppdager resorbsjonen på tannen. Kjeveortopedisk behandling, infeksjoner, kirurgisk behandlingperiodontal behandling, internbleking/bleking og parafunksjoner kan alle forårsake resorbsjonerResorbsjonen stimuleres mest sannsynlig av bakterieprodukter. Både eksterne og interne resorbsjoner oppdages som oftest ved rutinekontroller med røntgenbilder hos tannlegen. Resorbsjonene gir sjelden symptomer, før tannen er kraftig skadet 

Behandling

Behandlingen av en intern resorbsjon er å rotfylle tannen. Dette kan helt eller delvis stoppe ødeleggelsen av tannen slik at den kan fungere som normalt for en kortere eller lengre periode. Behandlingen av en ekstern rotresorbsjon er kirurgisk, der tannlegen åpner opp til resorbsjonen, renser den ut og fyller den med fyllingsmateriale. Noen ganger må tannen med en ekstern resorbsjon også rotfylles. Enkelte ganger er skaden så stor at tannen må trekkes.  

(Les mer https://www.tannlegetidende.no  – «Osteoklastenes store appetitt»)

Tenner og graviditet

Tannpleierens oppgaver

Antibiotika