ROTFYLLING

Hva er en rotfylling?

Inne i tannen er det et hulrom med nerver og blodkar kalt pulpa. En rotfylling innebærer at pulpa renses bort og erstattes med et bakterietett materiale. Behandlingen strekker seg vanligvis over minimum to tannlegebesøk. Selve inngrepet skjer under lokalbedøvelse og er vanligvis smertefritt.

Etter at tannen er ferdig rotfylt, må den bygges opp igjen. Dette gjøres med en tannfarget fylling, innlegg eller en krone. Les mer under «Fyllinger«, «Innlegg» og «Kroner«)

Hvorfor må en tann rotfylles?

Dersom pulpa blir skadet og infisert av bakterier, kan den ikke tilhele. Den vanligste årsaken til slike skader er dype hull i tannen (fig. I). Tenner må også rotfylles hvis nerven og pulpavevet blir eksponert, skadet eller dør av andre årsaker. Dette kan for eksempel skje når det er lagt dype fyllinger i en tann, preparert til kroner og broer, eller som et resultat av tidligere slag mot tannen, kraftig tanngnissing, syreskader/erosjonsskader, sprekker eller andre skader. (Les mer under «Betennelse i nerven-Reversibel og Irreversibel betennelse i nerven»)

Resultatet kan bli tannsmerter, og en infeksjon som sprer seg til kjevebenet rundt tannens røtter. (fig. II a).

Ved roten av tannen kan det da bli en hevelse, en tannbyll, eller det kan utvikle seg en fistelåpning «kvise på tannkjøttet». Infeksjonen i nerven og kjevebenet gir ofte symptomer, men den kan også være helt symptomfri. Da blir infeksjonen oppdaget tilfeldig, med et rutinemessig røntgenbilde hos tannlegen. På røntgenbildet kan vi se infeksjonen som en mørk skygge ved spissen av tannroten. (fig. II b) Tannen/pulpa kan ikke bli frisk uten behandling, og tannen må rotfylles.

En rotfylling innebærer fjerning av bakteriene slik at en får kontroll på infeksjonen, pulpavevet renses ut og erstattes med et bakterietett materiale. (fig. III). På denne måten kan tannen reddes (fig. IV).

Fig. I

Fig. II a

Fig. III

Fig. IV

Symptomer på nerveskade i en tann:

En stor del av tennene som får nerveskader, gjennomgår både en betennelse og blir nekrotiske/dør uten et eneste symptomMange opplever varierende symptomer som beskrevet under:  

 • Biteømhet og/eller berøringsømhet
 • Ømhet ved forsiktig banking på tannen
 • Temperaturfølsomhet på varme og kulde, som henger igjen en tid, etter at du fjerner det varme eller kalde
 • Sterke smerter som lindres med isvann
 • Smerter som kommer uprovosert og er vedvarende
 • Tannen føles for høy å tygge på
 • Hevelse
 • Fargeforandring 

Smerter og hevelse etter utrensing

I forbindelse med rensing av en tann med infeksjon kan bakteriebalansen forskyves slik at det oppstår smerter og hevelse. Noe smerter etter utrensing er normalt, men hvis det er tegn på infeksjonsspredning kan antibiotika være nødvendig. Ta kontakt om du mistenker slik infeksjonsspredning.

Også ved utrensing av tenner uten infeksjon vil det kunne være smerter i etterkant. Dette er normalt og vil vanligvis gå over etter noen dager.

Hva er alternativet til rotfylling?

Alternativet til rotfylling vil være å fjerne tannen. Om ønskelig kan man så erstatte tannen med en keramisk bro eller et implantat med en keramisk krone på toppen. Dette er løsninger som er vesentlig dyrere enn om tannen rotfylles og beholdes.

Hvordan er prognosen?

En rotfylling er et forsøk på å redde tannen, og de fleste tenner kan rotfylles med svært godt resultat. Når resultatet likevel ikke blir som vi ønsker, kan dette ha ulike årsaker.

De vanligste er:

 • Sprekkdannelser i roten hvor bakterier ikke kan renses bort
 • Ekstra nervekanal som er infisert, men som ikke lar seg påvise
 • Forkalkninger eller ujevnheter som hindrer tilgang til nervekanalen
 • Kraftige avbøyninger på roten
 • Komplisert rotkanalanatomi som gjør det vanskelig å fjerne alle bakteriene på en tilfredsstillende måte. Gjenværende bakterier kan da gi oppvekst for nye bakterier.
 • Tapt toppfylling som gjør at bakterier kan trenger inn i rotfyllingen (Les mer under «Reinfisert rotfylling«)

Selv om rotfyllingen teknisk sett er vellykket, kan det i noen tilfeller forekomme svake ettersmerter i tannen, i opptil flere måneder etter at behandlingen er ferdig.

Det er også viktig å være klar over, at en rotfylt tann ikke er like sterk som før. En rotfylt tann er ofte svekket av store fyllinger og lite gjenværende tannsubstans. Under selve rotfyllingen må tannlegen i tillegg, fjerne mer tannsubstans, for å få tilgang til pulpa/rotkanalen. Alt dette gjør at en rotfylt tann vil være mer utsatt for å knekke enn en tann som ikke er rotfylt. Ofte vil det derfor være nødvendig å styrke tannen med en krone som holder tannen sammen. En krone er dyrere enn en fylling, men vil være en sterkere og en mer estetisk løsning.

Både kronen og roten på rotbehandlede tenner har lettere for å utvikle sprekker, enn tilsvarende friske tenner. En frisk tann har et hulrom inni tannen som er fylt med blodkar, nerver og bløtvev (pulpa). Dette holder tannen «fuktig». Når tannen rotfylles blir pulpa fylt med rotfyllingsmasse. En rotbehandlet tann kan derfor bli tørr og sprø. Over tid kan det også utvikle seg sprekker nedover i roten, og hvis det skjer, eller tannen splitter seg på langs, må tannen trekkes.

Reinfisert rotfylling

Dersom rotfyllinger blir utsatt for lekkasje over lengre tid, pga. ødelagte og utette restaureringer, tannfraktur, sprekker eller hull, kan bakterier komme til å lage en ny infeksjon i den rotfylte tannen. Da må rotfyllingen gjøres på nytt. Det kalles revisjonsbehandling. Revisjonsbehandling kan også være nødvendig når tannen har en komplisert rotkanalanatomi, som beskrevet i punktene ovenfor.

Prognosen ved revisjonsbehandling er generelt dårligere enn ved førstegangsbehandling.  (Les mer under «Reinfisert rotfylling«).

Rotspissamputasjon

 I tilfeller der vanlig rotfyllingsbehandling alene ikke fører frem, kan en rotspissamputasjon bidra til å løse problemet. En rotspissamputasjon er et kirurgisk inngrep der ca. 3-5 millimeter av rotspissen fjernes og den gjenværende rotkanalen tettes med en fylling. (Les mer under «Rotspissamputasjon«).

Misfarging

 Den rotbehandlede tannen kan endre farge og bli gul/brun, grå eller blå. Denne fargeforandringen kan også ha oppstått før rotfyllingen ble utført. Fargeendringen kan bli så stor at det er nødvendig med en kosmetisk behandling for å oppnå et estetisk akseptabelt resultat. Denne misfargingen kan fjernes ved å internbleke tannen, eller det kan lages en fasade eller en krone på tannen. (Les mer under «Internbleking av rotfylte misfargede tenner«).

Hva koster en rotfylling?

Prisen på en rotfylling avhenger av den tiden som går med til behandlingen, hvilke tann som må rotfylles, antallet rotkanaler og vanskelighetsgraden. En fortann er enklere å rotfylle og koster mellom 3.500-5000,- kr. En jeksel har mange rotkanaler og koster mellom 5.000-8.000,- kr. Rotfylling hos spesialist er dyrere enn rotfyllinger hos allmenntannleger, men kvaliteten er som regel bedre, da rotfyllingsspesialistene jobber med rotbehandlinger hele dagen og er eksperter på dette. Rotfyllingsspesialisten ved Tanntunet, har videreutdannelsen sin fra universitetet i Oslo, samt en doktorgrad fra samme sted. Rotfyllinger kan være teknisk vanskelige, tidkrevende og kan kreve flere tannlegebesøk. Det kreves mye spesialutstyr.  Rotfyllingsspesialisten bruker blant annet et dyrt mikroskop og andre kostbare spesialredskap/verktøy.

I tillegg til kostnaden med rotfyllingen, kom­mer kostnaden med å bygge opp igjen tannen med en fylling, innlegg eller en krone. Vi gir gjerne et muntlig og/eller et skriftlig kostnadsoverslag i forkant av behandlingen, hvis det er ønskelig.

Viktig!

I prosessen med å rotfylle en tann vil man normalt måtte påregne en periode med en midler­tidig fylling. Den midlertidige fyllingen skal hindre at nye bakterier kommer inn i tannen mens behandlingen pågår.

 • Den midlertidige fyllingen er først myk og blir gradvis sterkere. La den derfor være i ro og vent minst 1 time før du spiser.
 • En midlertidig fylling blir aldri så sterk som en vanlig fylling. Vær derfor noe forsiktig ved tygging. Ta kontakt dersom større biter knekker av den midlertidige fyllingen.
 • Tannen rundt den midlertidige fyllingen kan være svekket. Ta kontakt dersom noe av tannen faller av.
 • Ikke bruk tannstikker eller tanntråd i området ved den midlertidige fyllingen. Rengjør ellers tannen som normalt.

Smertestillende tabletter – forslag til bruk av smertestillende tabletter ved tannsmerter:

 • Alternativ 1 – (ved svake smerter) 1-2 tabletter Paracet à 500 mg. tas ved behov hver 5-6 time. Maks 4 doser pr. døgn.
 • Alternativ 2 – (ved moderate smerter) 1 tablett Ibux à 600 mg. + 2 tabletter Paracet à 500 mg. inntas samtidig. Denne dosen kan benyttes, ved behov, med 5-6 timers mellomrom. Maks 4 doser pr. døgn. (Merk: Ikke ta Ibux om du har magesår eller er gravid. Det er flere forsiktighetsregler i forhold til bruk av Ibux. Les mer på pakningsvedlegget). Alternativt kan du bruke 1 tablett Ibux à 400mg, da denne er reseptfri.
 • Alternativ 3 – (ved sterke smerter) 1-2 tabletter Paralgin forte eller Pinex forte som tas ved behov hver 4-6 time. Maks 8 tabletter pr. døgn. (Merk: unngå bilkjøring ved bruk av Paralgin forte og Pinex forte). Disse tablettene må foreskrives på resept.

Tenner og graviditet

Tannpleierens oppgaver

Antibiotika