Rotspissamputasjon

Tannens oppbygning

Midt inne i tannen finner man et hulrom med nerver, blodkar og bløtvev, kalt pulpa. Dersom pulpa blir skadet og infisert av bakterier, kan den aldri bli normal igjen. Den vanligste årsaken til slike skader er dype hull i tannen (fig. 1). Dette kan resultere i tannsmerter og en infeksjon som sprer seg til kjevebenet rundt tannens rotspiss. Ved å rotfylle tannen, tar man sikte på å fjerne bakteriene og på denne måten få kontroll på infeksjonen. (Les mer under «Rotfylling«) 

 I tilfeller der vanlig rotfyllingsbehandling alene ikke fører frem, kan en rotspissamputasjon bidra til løse problemet 

Forhåndsinformasjon

En rotspissamputasjon er et kirurgisk inngrep der ca. 3-5 millimeter av rotspissen fjernes. Betennelsesvevet rundt roten skrapes bort og rotkanalen forsegles med en fylling slik at en ny infeksjon i roten ikke skal oppstå. Når infeksjonen er sanert vil området rundt rotspissen tilhele med nytt kjeveben. For å få tilgang til rotspissen må tannkjøttet brettes til side og nødvendig kjeveben borres bort. Inngrepet skjer under lokalbedøvelse og er smertefritt. Etter inngrepet settes noen sting for å lukke såret. Mange opplever noe smerte og hevelse etter det kirurgiske inngrepet. Stingene fjernes normalt etter omlag 1 uke. (fig. 1-3) 

Ved en rotspissamputasjon kan man avdekke sprekker i roten, eller ekstrakanaler som ikke er synlige på røntgenbilder. Hvis det er sprekker i roten anser vi tannen som tapt og tannen må trekkes.  

Infeksjon ved rotspissen

Utført operasjon

Endt tilheling

Etter inngrepet

Når bedøvelsen går ut (etter 3-4 timer), kan det bli noe smerter i området. Du vil derfor få smerte-stillende tabletter eller resept på smertestillende tabletter med deg. (Les mer under «Rotfylling – Smertestillende tabletter» og «Praktiske råd etter trekking eller operasjon i munnhulen«)

Det er anbefalt å ta det med ro den første tiden etter inngrepet. Unngå derfor hardt fysisk arbeid, trening og liknende i denne perioden.

For å vurdere om rotspissamputasjonen har vært vellykket, må tannen kontrolleres både klinisk og med røntgenbilder. Dersom det ikke er symptomer i området, vil man vanligvis ta den første kontrollen 6-12 måneder etter tilheling.

Komplikasjoner

Ethvert kirurgisk inngrep vil ha en risiko for komplikasjoner. Eksempler på slike kan være forlenget blødningstid eller utvikling av infeksjon i operasjonsområdet. Det oppstår imidlertid sjelden komplikasjoner i forbindelse med rotspissamputasjoner. Ta kontakt for nødvendig behandling dersom noe unormalt oppstår etter inngrepet.

Generell helse

For å gjøre inngrepet så trygt som mulig, er det viktig med oppdaterte helseopplysninger. Vennligst gi beskjed om medisinbruk, sykdommer, unormal blødingstendens, allergier, tidligere komplikasjoner i forbindelse med tannbehandling, graviditet, angst for tannbehandling o.l.  

 Hva koster en rotspissamputasjon? 

 Det gis støtte fra HELFO til rotspissamputasjoner. Det gjør at kostnaden blir redusert, men det vil allikevel alltid være en egenandel. Vi gir gjerne et muntlig og/eller skriftlig kostnadsoverslag i forkant av behandlingen, hvis det er ønskelig.  

Tenner og graviditet

Tannpleierens oppgaver

Antibiotika