Informasjon til pasienter som tar av tannreguleringen

Stabilisering av den nye tannstillingen – retensjon

Når reguleringen tas av, er tennene fremdeles «løse» etter behandlingen. De må nå stabiliseres. Dette er en «passiv» fase. Tenner som er flyttet på, vil i lang tid ha en tendens til å gå tilbake til den opprinnelige stillingen. Kjeveortopeden må nå hjelpe deg med å stabilisere tennene. Dette er meget viktig for å beholde et godt resultat. Hvilke løsning kjeveortopeden velger, er avhengig av den opprinnelige bittfeilen og om du har hatt regulering i overkjeven, underkjeven eller begge deler.  Samme dag som reguleringen tas av i underkjeven, setter kjeveortopeden på en streng på baksiden av tennene. I overkjeven setter kjeveortopeden på en streng på baksiden av tennene når han mener det er behov for det.  Det tas også avtrykk til en stabiliseringsskinne som skal hindre at tennene flytter på seg etter endt regulering. Det lages alltid stabiliseringsskinne til overkjeven og noen ganger til underkjeven. Hensikten med stabiliseringsskinnen og strengen som limes på baksiden av tennene, er å opprettholde den nye tannstillingen.

Den dagen reguleringen skal tas av har du to timeavtaler. Ved den første timeavtalen fjernes reguleringen og det tas avtrykk til en stabiliseringskinne. Vi trenger noen timer på å produsere en stabiliseringsskinne. Senere samme dag får du utlevert stabiliseringsskinnen.

Etter at tannreguleringen din er tatt av settes du også opp til gratis rens hos tannpleier eller tannlege. Da sjekker vi at limet / kompositten etter reguleringsklossene er fjernet og tar bort tannsten og bakterielt plakk. Du får også en rask hygieneinstruksjon slik at vi sikrer at du tar godt vare på tennene dine videre.

Etter at du har tatt av tannreguleringen blir du kalt inn til årlig etterkontroll hos kjeveortopeden i 3 år.

Bruk av stabiliseringskinne:

De 3 første månedene skal stabiliseringsskinnen brukes hele døgnet, bortsett fra ved tannpuss og under måltider. Senere skal skinnen brukes om natten i 1 år og 9 måneder. Totalt skal skinnen brukes i 2 år. Individuelle forskjeller forekommer. Da vil du få beskjed! Hvis skinnen virker trang, er det fordi den brukes for lite! Da kan behandlingsresultatet ødelegges.

Når skinnen ikke er i bruk, skal den ligge tørt i esken.

Dersom du mister eller får ødelagt stabiliseringskinnen, er det viktig at du tar kontakt med en gang slik at det lages en ny stabiliseringsskinne. Tenner kan flytte på seg etter overraskende kort tid og resultatet av reguleringsbehandlingen kan bli mindre vellykket.

En stabiliseringskinne er inkludert i kostnadsoverslaget. Hvis du mister eller ødelegger stabiliseringsskinnen, må du betale for å få laget en ny. Du får HELFO refusjon på den nye skinnen.

Husk å ta med stabiliseringskinnen når du kommer til kontroll.

Rengjøring av stabiliseringsskinnen:

Skinnen må rengjøres en til to ganger om dagen. Dette gjøres med tannbørste og tannkrem. Skyll den deretter med kaldt eller lunkent vann. Bruk aldri varmt vann siden dette kan endre formen på skinnen.

Dato –  for når du starter å bruke stabiliseringskinnen hele døgnet:

Dato –  for når du skal begynne å bruke stabiliseringskinnen kun om natten:

Dato –  for når du er ferdig med å bruke stabiliseringskinnen:

Andre merknader:

Løsnet eller ødelagt streng:

Dersom strengen bak tennene løsner eller ødelegges/bøyes, er det viktig at du tar kontakt med en gang. En skadet/bøyd streng kan påvirke tennenes stilling negativt ved at det legges utilsiktede «drag» i strengen. Løsnet eller ødelagt streng som må byttes, er ikke inkludert i kostnadsoverslaget. Du må betale for å få satt på ny streng.

Er behandlingsresultatet varig?

Det er gunstig å utføre kjeveortopedisk behandling hos barn som vokser fordi de har mange «aktive» celler. Kjeveortopedene får hjelp av den «skeletale» vekst effekten. Barn og ungdom har en kraftig vekstspurt fra de er 11-15 år gamle. Barneansiktet forandrer seg kraftig i form og størrelse når barnet blir en ungdom. Behandling med regulering går hurtig når den igangsettes i denne perioden. Kjeveortopeden utnytter dette «vekstpotensialet» til å styre kjeveveksten slik at tannstillingen blir mest mulig optimal. Gutter vil ofte få satt på regulering litt senere enn jenter pga. senere vekstspurt.

Samtidig ser vi at ansiktsskjelettet har tilvekst etter at vekstspurten er avsluttet. Vi ser også at kjevekammene «vokser» eller forandrer seg i voksen alder. Det er en kontinuerlig erupsjon og vandring av egne tenner hos voksne, noe som betyr at tennene flytter på seg hele livet. Dette vil påvirke resultatet av reguleringsbehandlingen over tid.

Bitt og tannstillingsfeil skyldes ofte arvelige forhold. For å bevare et godt sluttresultat, er det helt nødvendig å stabilisere tennene etter avsluttet reguleringsbehandling. Vekst og arv vil allikevel kunne påvirke det langsiktige resultatet. Noen ganger kan en derfor oppleve at enkelte karakteristika og asymmetrier i tannstillingen vender tilbake over tid.

De fleste som har behov for korreksjon av tannstillingen vil allikevel oppleve en betydelig og varig forbedring ved hjelp av tannregulering.

(Les mer på kjeveortopediskforening.no)

Tenner og graviditet

Tannpleierens oppgaver

Antibiotika