Tannregulering for voksne

Den senere tid har det blitt vanligere for voksne pasienter å få utført behandling med tannregulering. Kjeveortopedisk behandling på voksne fungerer godt, men kan siden kjevene ikke er i vekst, ta lengre tid enn på barn og ungdom. Det finnes ingen aldersgrense, men tannsett som har mye restaureringer med broer og implantater kan oppleve visse begrensninger. Et implantat kan ikke flyttes på. Det står der det ble satt. Broer kan også komplisere kjeveortopedisk behandling. Tannforflytning hos voksne må gjøres mer varsomt og forsiktig. Nye behandlingsmetoder og materialer gjør at reguleringsprosessen er både skånsom og estetisk akseptabel også for voksne.

Voksne trenger ingen henvisning fra den offentlige tannhelsetjenesten, kun dersom pasienten har rett på visse typer trygderefusjon, som i gruppe A (Les mer under «Refusjon ved kjeveortopedisk behandlingBittavviket er avgjørende for hvilke gruppe man kommer inn under«)

Voksne pasienter ønsker tannregulering av forskjellige årsaker. Noen eksempler er:

Kjeveortopeden samarbeider tett med de andre tannlegene på Tanntunet eller henvisende tannlege slik at behandlingsresultatet skal bli optimalt.

I enkelte tilfeller kan voksne få støtte til tannregulering. Disse er beskrevet under «Refusjon ved kjeveortopedisk behandling – I enkelte tilfeller kan voksne få støtte til tannregulering».

Behandlingsmetoder

Det finnes ulike typer tannregulering, men de fleste voksne velger skjult regulering. Forskjellige behandlingsmetoder er beskrevet under «Tannregulering (kjeveortopedi) – ulike behandlingsmetoder«.

Kjeveortopedisk behandling ved bruk av bisfosfonater anbefales ikke

Pasienter som har brukt bisfosfonater/benmodulerende medikamenter i lengre tid bør ikke behandles med tannregulering. Det kan innebære risiko for osteonekrose i kjevebenet. (Les mer under «Benskjørhet – Osteoporose og behandling med bisfosfonater eller andre benmodulerende medikamenter«.)

Tenner og graviditet

Tannpleierens oppgaver

Antibiotika