Tannregulering (kjeveortopedi)

(Informasjon til pasienter som ønsker kjeveortopediske behandling)

Hva er kjeveortopedi?

Kjeveortopedi er en spesialitet innenfor tannlegeyrket som krever 3 års videreutdanning på fulltid. Kjeveortopeden jobber med pasienter henvist fra allmenntannlegen og behandler tannstillingsfeil både med hensyn til estetikk og funksjon. Vi har spesialist i kjeveortopedi som utfører all kjeveortopedisk behandling hos oss. Han har sin videreutdannelse og doktorgrad fra universitetet i Oslo. (Les gjerne mer om kjeveortopedi – tannregulering på kjeveortopediskforening.no)

Hvem får utført kjeveortopedi og hvor lang tid tar det?

Det er vanligvis barn og ungdom som henvises for kjeveortopedisk vurdering og behandling. På denne måten kan bittfeil korrigeres tidlig, mens barnets kjever ennå er i vekst. Dette er til hjelp når tenner skal flyttes på. En kjeveortopedisk behandling tar vanligvis 1.5 til 2 år, men dette kan variere avhengig av hvilken bittfeil som skal korrigeres. For eksempel kan en enkelt tann i underbitt la seg korrigere i løpet av uker, mens et stort overbitt, kombinert med plassmangel og trangstilling ofte kan ta flere år å behandle.

Den senere tid har det blitt vanligere også for voksne pasienter å få utført tannregulering. Behandlingen av voksne kan ta noe lengre tid enn behandling av barn, fordi kjevene ikke er i vekst. Tannforflytning hos voksne må gjøres mer varsomt og forsiktig. Nye behandlingsmetoder og materialer gjør at reguleringsprosessen er både skånsom og estetisk akseptabel også for voksne.

Kjeveortopedisk behandlingsforløp

Ved første konsultasjon vil kjeveortopeden vurdere bittforholdene til pasienten og om det er hensiktsmessig med kjeveortopedisk behandling. Det tas vanligvis et OPG bilde ved første vurdering. Dersom det er riktig tidspunkt for oppstart av behandling (gjelder barn), så vil det bli satt opp en ny time for å ta et Ceph bilde, foto og avtrykk av kjevene. Denne informasjonen danner grunnlaget for en behandlingsplan og et kostnadsoverslag.

Selve behandlingen vil variere etter hvilken bittfeil som skal korrigeres og hvilke type apparatur/regulering pasienten velger. (Les mer på «Ulike behandlingsmetoder».) Sluttresultatet vil ofte stabiliseres med tynne strenger som limes på baksiden av tennene og pasienten får alltid utlevert en stabiliseringskinne. (Les mer på «Informasjon til pasienter som tar av tannreguleringen«)

Behandlingsplan

Når avtrykket av kjevene har blitt gjort om til digitale 3D modeller, har kjeveortopeden grunnlagsmateriale til å lage en behandlingsplan for pasienten. Her kan det være ulike behandlingsmetoder som kan være avgjørende for kostnadene, som f.eks. bruk av nattbøyle for å slippe å trekke premolarer/små jeksler, valg av gjennomsiktige klosser i stedet for tradisjonelle klosser, eller at enkelte pasienter ønsker bakenforliggende klosser (Incognito – Les mer under «Usynlig tannregulering«).

I behandlingsplanen foreslås den endelige behandlingen som kjeveortopeden sammen med pasienten/foreldrene kommer frem til og det informeres om varigheten av behandlingen. Dersom det er tvil om valg av behandling, kaller kjeveortopeden pasienten inn til en ny samtale, før den endelig planen legges frem.

Kostnadsoverslag

Sammen med behandlingsplanen, følger også et kostnadsoverslag med oversikt over den estimerte kostnaden, refusjon fra HELFO og pasientens egenandeler. Pasientens egenandel fordeles utover behandlingsforløpet, med en fast sum hver 3. måned, der alle terminfakturaer ligger vedlagt med behandlingsplanen. Fordelen med betaling av en fast sum hver 3 måned, er at pasienten ikke trenger å betale ved hver konsultasjon hos kjeveortopeden. Det gjør at eldre barn etter hvert kan stille alene, uten forelde, til kjeveortopedisk behandling. Kostnadene ved kjeveortopedisk behandling er størst i startfasen og sluttfasen av behandlingen. Det gjør at en fast estimert sum for foreslått behandling, blir en jevnere økonomisk belastning for pasienten, enn at denne følger det faktiske forløpet av påløpte kostnader.

Kostnadsoverslaget inkluderer utførelse av selve behandlingsplanen, den kjeveortopediske behandlingen, stabiliseringsskinne og streng, samt 3 etterkontroller.

Etter siste etterkontroll blir pasienten sluttfakturert om det foreligger noe avvik i estimerte kostnader og faktiske kostander. Avviket kan skyldes at HELFO underveis i behandlingen har redusert sin støtte til den spesifikke behandlingen, eller at det har vært endringer av behandlingsvalg underveis i behandlingsforløpet.

Pasientkonsultasjoner som foregår før det foreligger en behandlingsplan, betales fortløpende etter hver konsultasjon.

Pasienten får tilsendt 2 signerte behandlingsplaner, kostnadsoverslag og terminfakturaer før oppstart av behandlingen. Klinikken skal motta en signert behandlingsplan i retur, før behandlingen starter opp. Signatur fra pasient/foresatt er et samtykke på at behandlingen kan starte.

Dersom vi overtar pasienter som allerede har startet opp med kjeveortopedisk behandling i andre klinikker, vil det i mange tilfeller være enklere å ta betalt fortløpende når videre kjeveortopedisk behandling utføres hos oss.

Det meste av kjeveortopedisk behandling for barn utføres med støtte fra HELFO. Det vil si at man betaler en egenandel selv, som forklart i punktet over «Kostnadsoverslag». Unntaket er tilfeller der behandlingen kun er estetisk motivert. Da må man betale alt selv. Du vil motta et skriftlig behandlingsforslag og kostnadsoverslag før behandlingen settes i gang. Besøk gjerne HELFO sine sider for mer informasjon om refusjon ved kjeveortopedisk behandling (helfo.no).  (Les mer under «Refusjon ved kjeveortopedisk behandling«).

Ulike behandlingsmetoder

  • Som tidligere nevnt, vil ulike tannstillingsfeil kreve ulik behandling. Her følger en kort oversikt over vanlig brukte metoder for tannregulering.

1.Faste strenger på tennenes forside

Tannregulering med streng gjøres i det permanente tannsettet både hos ungdom og voksne. Klosser limes på fremsiden av tennene og en streng festes mellom disse ved hjelp av ligaturer. Tennene beveger seg ved hjelp av strengen som festes til reguleringsklossene. Vi bruker selvligerende klosser, der ligaturene er en del av klossen. Da slipper du å bruke strikk til å feste strengen. Selvligerende klosser er mer hygienisk og enklere å bruke. Vi har metall klosser og tannfargede klosser. De tannfargede klossene i glasskeramikk er gjennomsiktige og er derfor langt mindre synlige, men buen er fortsatt metallfarget. Man kan ha regulering bare i én kjeve, men som regel må man ha regulering i begge kjever for at bittet skal passe.

Behandlingstiden med faste strenger er oftest 1,5 til 2 år. Når behandlingen er avsluttet, vil kjeveortopeden ofte lime en tynn streng på baksiden av fortennene. Dette gjøres for å stabilisere sluttresultatet. Det lages alltid en stabiliseringsskinne.  (Les mer under «Informasjon til pasienter som tar av tannreguleringen«)

2. Faste strenger på tennenes bakside / Skjult tannregulering / Incognito

I motsetning til konvensjonell tannregulering, som har klosser og streng festet på forsiden av tennene, har denne varianten spesialtilpassede klosser festet på baksiden av tennene. Klossene og strengen er dermed ikke synlig, og ingen ser at man har regulering. Det kan ta tid å venne seg til den usynlige reguleringen. I begynnelsen føler mange at de ikke kan snakke normalt med den bakenforliggende reguleringen. Det går over. Usynlig regulering er en mer komplisert behandlingsmetode som koster mer blant annet pga. at klossene er laget individuelt til hver pasient. Dette er en reguleringstype som ofte benyttes av voksne pasienter. (Les mer under «Usynlig tannregulering – Incognito«)

Tannregulering på baksiden av tennene fungerer ellers etter de samme prinsippene som på forsiden av tennene. Behandlingstiden varierer mellom 6 og 24 måneder, alt etter hvor stor bittfeilen er. Når behandlingen er avsluttet vil kjeveortopeden ofte lime en tynn streng på baksiden av fortennene for å stabilisere sluttresultatet. Det lages alltid en stabiliseringsskinne. (Les mer under «Informasjon til pasienter som tar av tannreguleringen«)

3.Reguleringsskinner / Clear Aligners

Reguleringsskinner, er en ny måte å rette opp tennene på, uten klosser og streng. Det skjer ved hjelp av en rekke nesten usynlige skinner i gjennomsiktig plast. Ved hjelp av 3D-teknologi blir det fremstilt en rekke skinner som flytter litt og litt på tennene frem til ønsket posisjon. Pasienten får en systematisert rekke av skinner som brukes hele døgnet, i en bestemt periode og i en gitt rekkefølge. De avtagbare skinnene legger et gradvis og kontrollert press mot de tennene som er ute av stilling. Resultatet av dette, er at tennene «vandrer» og kommer på plass i ønsket posisjon. Effekten av behandlingen med skinnene avhenger mye av pasientens samarbeid. Skinnene skal brukes hele tiden, unntatt når man spiser eller pusser tennene. Man bytter disse skinnene ca. hver 14. dag, og møter til kontroll hos kjeveortopeden ca. hver 4.-8. uke.

Vi anbefaler vanligvis ikke skinner til barn. Skinnebehandling er dyrere enn vanlig reguleringsbehandling med klosser og streng. Kjeveortopeden har også mindre kontroll på selve behandlingen og sluttresultatet. Dette gjelder spesielt hos barn.

Regulering med skinnebehandling passer best til behandling av små tannstillingsproblemer. Ved større behandlinger, brukes såkalte «buttons» i behandlingen. For å flytte tennene med røttene og ikke bare tippe de, må det lages buttons på utsiden av tennene for å få nok moment mot tanna fra skinnen. Siden buttons er en «klump» med kompositt som står utenpå tannen, samt at antallet buttons ofte er stort ved større behandlinger, så er ikke skinnebehandlingen lenger så nett og usynlig som man forventer. Derfor egner skinnebehandling seg først og fremst til enkle behandlinger med små tannstillingsproblemer. Behandlingstiden varierer etter hvor stor bittfeilen er, men de fleste enkle behandlingene er ferdig i løpet av ett år. Skinnebehandling er vanligvis dyrere enn vanlig regulering. Sluttresultatet vil vanligvis sikres ved å lime en tynn streng på tennenes bakside. Det lages alltid en stabiliseringskinne.  (Les mer under «Informasjon til pasienter som tar av tannreguleringen«)

Voksne pasienter ønsker ofte en usynlig løsning. Enkelte pasienter som får satt på usynlig tannregulering med Incognito, kan oppleve at de lesper. Det går gradvis over, men i profesjonell sammenheng kan dette være utfordrende f.eks. for operasangere. Skinnebehandling kan da være en god løsning siden skinnen kan tas av under en opptreden på scenen.

4.Plate

Avtagbare plater brukes som regel som innledende behandling for å forebygge tann- og kjevestillingsfeil hos barn og ungdom. Dette kalles for funksjonell kjeveortopedi, og man hjelper her kjeven med å vokse i riktig retning, slik at den får en naturlig form, størrelse og posisjon. Dette vil igjen hjelpe på at man får bedre plass til de permanente tenner og at bittet passer bedre. Plater kan også brukes etter man er ferdig utvokst, men da er det som regel kun for å rette på små feilstillinger av enkelttenner. En annen viktig bruk av platene, er etter avsluttet reguleringsbehandling. Da brukes platen for å stabilisere den nye tannstillingen og hindre uønskede tannforflytninger. De kommer i svært mange forskjellige utforminger, alt etter hvilken funksjon platen skal ha. Platene er laget av plast (akryl) med tynne metallstenger, og brukes som oftest i overkjeven.

For å oppnå god effekt må disse brukes minst 10 timer i døgnet. Ved større bittfeil må man også ha faste strenger når de permanente tenner har kommet ut.

Kan tannregulering være skadelig? Mulige ulemper:

Kjeveortopedisk behandling/tannregulering er som regel ikke skadelig. Men vi ønsker å informere om mulige ulemper.

Det er viktig med et godt renhold og daglig bruk av fluor i den perioden man har fast regulering slik at man ikke får hull i tennene eller får skader på emaljen. Skadene kan være begynnende hull/hvite flekker, eller hull som må repareres. Begynnende hull eller hvite flekker kan reparere seg selv ved godt renhold og fluor, men de kan være vanskelige å fjerne. Godt renhold i reguleringsperioden er også viktig for å unngå tannkjøttssykdom. (Les mer under «Informasjon til pasienter med tannregulering«)

Rotforkortning kan forekomme på tenner som reguleres. Små forandringer i rotlengden har vanligvis ingen praktisk betydning. Enkelte undersøkelser viser at tannrøttene resorberes/rotforkortes i ulik grad hos tilnærmet alle kjeveortopediske pasienter. Noen få pasienter har en uvanlig tendens til rotforkortning. Hos disse pasientene må behandlingen avsluttes. Dette er heldigvis sjelden. Det tas røntgenbilder av røttene for å kontrollere hvordan tennene reagerer på reguleringen.

Tannbuen/kjevekammen kan også minske i lengde og bredde ved kjeveortopedisk behandling fordi den kjeveortopediske apparaturen og stabiliseringskinnen påvirker kjevetilveksten.

En svært sjelden sideeffekt av reguleringen er at nerven i en tann dør. Da må tannen rotfylles. Tenner som har vært utsatt for skader er mer utsatt.

Kjeveortopediske pasienter utsettes for ekstra røntgenstråling fordi kjeveortopeden trenger ekstra røntgenbilder for å vurdere behandlingsbehovet. Dette nevnes, men anses som en minimal ulempe.

Det trekkes en del friske tenner i forbindelse med kjeveortopedisk behandling, spesielt der det er stor plassmangel som en del av bittfeilen.

Allergiske reaksjoner på materialer som brukes sees av og til. I de fleste tilfellene er det mulig å finne erstatninger slik at behandlingen kan fullføres.

Bitt og tannstillingsfeil skyldes ofte arvelige forhold

 For å bevare et godt sluttresultat etter kjeveortopedisk behandling, er det i de fleste tilfeller nødvendig å stabilisere tennene ved hjelp av limte strenger og stabiliseringsskinner.

Vekst og arv vil også påvirke det langsiktige resultater. Noen ganger kan en derfor oppleve at enkelte karakteristika og asymmetrier i tannstillingen vender tilbake over tid, til tross for stabiliseringen. De fleste som har behov for korreksjon av tannstillingen vil allikevel oppleve en betydelig og varig forbedring ved hjelp av tannregulering. (Les mer under «Informasjon til pasienter som tar av tannreguleringen» – «Er behandlingsresultatet varig?»)

Tenner og graviditet

Tannpleierens oppgaver

Antibiotika