Tannstillingsfeil

Overbitt: Overkjevens tenner står for langt frem i forhold til underkjevens tenner. Overbitt øker risikoen for traumer/tannskader av overkjevens fortenner. Antall skadede tenner øker ved større horisontale overbitt.

Behandling: Plate kan av og til benyttes for å fremme vekst av underkjeven og/eller hemme vekst av overkjeven i tidlig alder. Som oftest må man også bruke streng både oppe og nede etterpå. Ved store overbitt kan det bli nødvendig å trekke to små jeksler i overkjeven for å få overkjevens tannrekke bakover.

Overbitt

Underbitt: Underkjevens tenner står for langt frem i forhold til overkjevens.

Behandling: Små/moderate underbitt kan behandles med streng og/eller plate. Ved større underbitt må man i tillegg gjøre kjevekirurgi for å flytte den ene eller begge kjevene for å få bittet til å passe sammen. Kjevekirurgi må gjøres når kjevene er ferdig utvokst, vanligvis 17 år hos jenter og 18 år hos gutter.

Underbitt

Kryssbitt: Overkjevens tannbue er for smal i forhold til underkjevens tannbue. Hvis det er kryssbitt i fronten omtales dette som invertering.

Behandling: Plate eller streng for å utvide overkjevens tannbue.

Kryssbitt

Saksebitt: Underkjevens tannbue er for smal i forhold til overkjevens tannbue. Bredden på tannbuene i overkjeven og underkjeven passer ikke sammen.

Behandling: Plate eller streng for å utvide underkjevens tannbue.

Saksebitt

Åpent bitt: Manglende kontakt mellom tenner i over- eller underkjeven. Dette kan gi problemer med å tygge og bite over maten.

Behandling: Streng i begge kjever for å lukke bittet. Ved store åpne bitt må tannreguleringen ofte gjøres i kombinasjon med kjevekirurgi hvor man flytter kjevene sammen.

Åpent bitt

Dypt bitt: Tennene i overkjeven dekker for mye av tennene i underkjeven når man biter sammen. Ved svært dype bitt kan man bli plaget av at underkjevens fortenner biter i ganen og skader tannkjøttet. Overkjevens fortenner kan også bite mot tannkjøttet foran fortennene i underkjeven.

Behandling: Streng i en eller begge kjever for å åpne bittet.

Dypt bitt

Trangstilling: Tennene står uryddig – «hulter til bulter». Ved stor plassmangel kan permanente tenner bli hindret fra å komme ut og bli liggende i kjevebenet. Ved trangstilling kan det være vanskelig å opprettholde en optimal munnhygiene og dermed være større sannsynlighet for å utvikle tannkjøtts-sykdom og hull/karies i tennene.

Behandling: Plate eller streng for å skape plass og rette på tennene. Ved stor plassmangel kan det være nødvendig å trekke en eller flere permanente tenner.

Trangstilling

Agenesi: Manglende anlegg for en eller flere permanente tenner. Dette kan gi store mellomrom mellom tennene. Denne bittfeilen kan forekomme i forskjellige kombinasjoner som kan øke behovet for kjeveortopedisk behandling. 

Behandling: Streng for å lukke luken der man mangler en tann. Alternativt kan man sette inn et implantat for å erstatte den manglende tannen.

Agenesi

Tenner og graviditet

Tannpleierens oppgaver

Antibiotika