Tanntrekking – Kirurgi

Medkit_w170

Informasjon før behandling

Medkit_w170

Informasjon etter behandling

Medkit_w170

Praktiske råd etter trekking eller operasjon i munnhulen