Bittskinne

Bittskinnen er individuelt fremstilt og passer derfor kun til dine tenner. Skinnen skal passe eksakt.  Den kan effektivt forhindre skader og overbelastninger som kan oppstå ved tanngnissing eller tannpressing om natten, eller behandle kjeveleddsplager. Vi lager harde stabiliseringsskinner ved kjeveleddsplager.

Bittskinnen har flere positive effekter:

-Avlaste kjeveledd: En bittskinne brukes som et ledd i behandlingen ved kjeveleddsproblemer med muskelbesvær rundt kjeveleddet. En bittskinne hjelper til med å avlaste både muskler, ledd og sener og kan derfor redusere ulike kjeveleddsplager. (Les mer under «Kjevedysfunksjon – temporomandibulær dysfunksjon«, «Kjeveleddsproblemer» og «Klikking i kjeveleddet«)

-Avspenne muskulatur: Den økte bitthøyden gir muskelavslapping. Tannpressing og tanngnissing om natten kan medføre spenninger i kjevemusklene som kan forplante seg til musklene i nakke og skuldre. Dette kan være en medvirkende årsak til spenningshodepine. En bittskinne kan virke avslappende på musklene og dermed bryte en slik smertesirkel. (Les mer under «Øvelser for tyggemuskler og kjeveledd» og «Injeksjoner mot tanngnissing og muskelspenninger«)

-Redusert slitasje: Skinnen vil beskytte mot uheldig slitasje. Ved tanngnissing eller tannpressing om natten utsettes tennene for store krefter. Ved å benytte skinnen slites denne i stedet for tenner og fyllinger. (Les mer under «Tanngnissing – tannpressing«)

-Reduserer belastninger på tenner: Bittskinnen utformes slik at enkelttenner ikke blir feil belastet. En feilbelastning kan i ugunstige tilfeller flytte på tenner, noe en bittskinne vil kunne forhindre. Skinnen stabiliserer bittet og tennene belastes jevnt.

Støtte fra HELFO til bittskinne

Pasienten får støtte fra HELFO til behandling med bittskinne, når pasienten har symptomer på temporomandibulær dysfunkjson/kjeveleddsplager. Det skal lages en hard heldekkende bittskinne. Støtten fra HELFO kan ikke benyttes når behandling med bittskinne er rettet mot beskyttelse av tannsubstans eller protetisk materiale. Det gis ikke støtte til behandling med bittskinne, der den brukes som en tannbeskytter for å forhindre tannslitasje. Pasienten må være plaget med symptomer fra kjeveleddet og muskulaturen rundt for å få HELFO støtte til bittskinnebehandlingen.  (Les mer under «Kjevedysfunksjon – temporomandibulær dysfunksjon» og «Kjeveleddsproblemer«) Helsedirektoratet har laget et godt rundskriv om temporomandibulær dysfunksjon TMD. (https://helsedirektoratet.no>retningslinjer)

Bruk av skinnen

Vanligvis brukes skinnen mens man sover. Om man føler det nødvendig, kan skinnen også benyttes på dagtid.

I tilfeller der spenninger og smerter er hovedårsaken til bittskinnebehandlingen, kan en behandlingstid på noen uker til noen måneder være nok. Vanligvis brukes skinnen i en kort periode. Det er imidlertid ingenting i veien for at den kan bli et permanent hjelpemiddel. Pasienten kan bruke skinnen etter behov.

Om man bruker skinnen for å forebygge slitasje på grunn av tanngnissing, kan en mer permanent bruk være nødvendig.

Tilvenning til skinnen

Skinnen skal ikke løsne i løpet av natten. Derfor må den sitte stramt på tennene.  Man vil derfor kjenne at den presser litt mot tennene når den settes inn. Denne følelsen vil ofte gå over etter noen ukers bruk. Ta kontakt hvis pressfølelsen vedvarer og den oppleves plagsom. Ta også kontakt hvis skinnen oppleves løs og ramler ut i løpet av natten.

Skinnen kan også gi annet ubehag til å begynne med. Den kan virke stor og klumpete, gi økt spyttsekresjon og føre til bittsår i kinnet. Pga. spenninger i skinnen kan enkelte tenner føles ømme, især om morgenen. Slikt ubehag går vanligvis over etter noen uker, men etterkontroll og justeringer vil ofte være nødvendig.

Når skinnen tas ut om morgenen, hender det at det virker som om bittet ikke stemmer. Dette er naturlig og skyldes avslappingen som har begynt i tyggemuskulaturen.

For enkelte kan det være en utfordring å venne seg til å sovne med skinnen. Mange sover også dårlig de første ukene når de bruker skinnen. Prøv da som en tilvenning, å ha skinnen på plass i en halvtime før du skal sove.

Hygiene

Bruk av bittskinne forutsetter god munnhygiene!

Tennene skal pusses godt før du tar på skinnen. Selv om skinnen ikke brukes under måltidene, vil bakterier feste seg på den og på tennene. Skinnen må derfor børstes omhyggelig med lunkent vann og såpe (eller tannkrem) hver dag. Unngå bruk av varmt vann da dette kan skape spenninger i skinnen. I tillegg skal skinnen rengjøres hver uke med eddikløsning i et glass vann. Dette løser opp utfellinger fra saliva.  Når skinnen ikke brukes, anbefaler tekniker at den oppbevares fuktig f.eks. i boksen som fulgte med skinnen.

Ta alltid skinnen med ved kontroll!

Nedtrapping av skinnebruk

Dersom bruk av bittskinne har gitt en forbedring av kjeveleddsplagene, kan man vurdere å trappe ned på skinnebruken. Enkelte vil kunne slutte med skinnen, mens andre vil ha behov for å bruke den i perioder. Bruken av skinnen bør avvikles gradvis, for å kunne vurdere om behovet for skinnebruk fremdeles er tilstede. Hvis symptomene kommer tilbake i løpet av nedtrappingsperioden, kan man øke bruken av bittskinnen igjen. Mange vil etter hvert selv kjenne hvordan de bruker skinnen på best mulig måte og i hvilke perioder det er behov for å bruke den. Dersom det er lenge mellom disse periodene, bør skinnen oppbevares grundig rengjort og fuktig i oppbevaringsboksen.

Ta kontakt om det er noe du lurer på.

Tenner og graviditet

Tannpleierens oppgaver

Antibiotika