Klikking i kjeveleddet

Klikking i kjeveleddet er et av symptomene ved de såkalte temporomandibulære dysfunksjoner («kjeveleddlidelse»).  

Den funksjonelle årsaken til lyden, skyldes sannsynligvis at menisken istedenfor å ligge oppå underkjevens leddhode, er dissplassert. Den kan ligge foran eller på siden av leddhodet og en sjelden gang bak.  

Ved åpning av munnen må leddhodet og menisken justere seg i forhold til hverandre. I det menisken glir over leddhodet vil det høres et knepp. Dette kneppet vil høres svært godt av pasienten, fordi øret er nær plassert i forhold til kjeveleddet. Hadde vi hatt et øre så nært andre ledd, ville vi sikkert hørt lyder derfra også.  

Klikking kan være ledsaget av moderat smerte, men er av forbigående karakter.  

Klikking i kjeveleddet forekommer hos ca. 30-40% av befolkningen og er udramatisk. Undersøkelser viser at klikkingen ikke blir verre med årene, snarere tvert imot.  

I enkelte tilfeller kan disken bli liggende slik at den hindrer underkjevens bevegelse. Pasienten vil da oppleve nedsatt gapeevne. Denne situasjonen bedres uten medisinsk eller odontologisk inngripen. Ved tøyninger vil pasienten oppnå øket bevegelighet. Menisken blir sannsynligvis etter hvert deformert og absorbert, og bevegelsen normaliseres etter en tid.  

Kjeveleddet er et av de mest tilpasningsdyktige ledd i kroppen. Det har vært observert at det til og med produseres en ny menisk i kjeveleddet.  

Knepping i kjeveleddet behandles ikke, bortsett fra å gi pasienten grundig informasjon.

Tenner og graviditet

Tannpleierens oppgaver

Antibiotika