Løsninger mot tanngnissing og muskelspenninger

Botox kan hjelpe mot tanngnissing og anspent kjevemuskulatur, ved å gi en avslappende effekt i muskulaturen i kjeven. (Les mer under “Tanngnissing – tannpressing” og “Kjevedysfunksjon – temporomandibulær dysfunksjon“)

Botox er mest kjent for sin bruk innen kosmetisk behandling. Botox brukes også til en rekke andre formål, deriblant behandling av migrene og hodepine, overdreven svetting, skjeling, anspent muskulatur og tanngnissing. Vi har lege/kjevekirurg som setter Botox injeksjoner mot flere av disse plagene.

Tanngnissing rammer nærmere 15% av befolkningen og kan gi skader på tenner og hodepine om morgenen. Botox er en nervegift som benyttes som medisin. Virkningen av medisinen er at den hemmer nervesignalene som forsyner muskulaturen i området hvor den injiseres (sprøytes inn). Slik kan Botox redusere den anspente muskulaturen og redusere plagene dine.

Hvor lenge varer Botox behandlingen?

Det varierer noe hvor lenge effekten av Botox behandlingen varer, men i gjennomsnitt varer den ca. 4-6 måneder ved første behandling. Dersom du gjentar behandlingen, er det vanlig at effekten varer noe lengre mellom hver behandling.

Er Botox behandling mot tanngnissing og muskelspenninger trygt?

Botox anses som en trygg behandling med lav risiko for alvorlige komplikasjoner. Under prosedyren vil legen injisere medikamentet mot tyggemuskulaturen slik at den svekkes noe. Selve injeksjonen kan gi litt ubehag, men er forbigående. Effekten oppleves gjerne etter 1-2 ukers tid ved at kjeven blir mindre anspent. Etter 6-8 uker vil man merke at størrelsen på tyggemuskulaturen er gått noe tilbake. Kjevemuskulaturen blir mindre markert uten at det vil gå utover funksjonen.

Tanntunets corona-tiltak

Krone / Bro

Tannkjøttbehandling

Tenner og graviditet

Tannpleierens oppgaver

Antibiotika

Bisfosfonater