Munntørrhet (hyposalivasjon – xerostomi)

Normalt produserer vi fra 1 – 1,5 liter spytt hvert døgn 

Spyttets funksjoner

I munnen finnes ulike kjertler som produserer spytt. Selv om man sjelden tenker på det, har spyttet mange viktige funksjoner. Spyttet skal blant annet: 

 • fukte slimhinner i munnen slik at vi kan snakke uanstrengt 
 • motvirke hull i tennene ved å nøytralisere syrer som kan løse opp tannemaljen 
 • starte fordøyelsesprosessen ved å lette tygging og svelging
 • rense munnhulen og motvirke utvikling av sopp og bakterier 

 

Årsaker til munntørrhet

Dersom spyttkjertlene produserer for lite spytt, eller sammensetningen av spyttet ikke er som den skal, vil man kunne oppleve dette som munntørrhet. Om lag 30% av befolkningen er plaget av munntørrhet.   

Den vanligste årsaken til munntørrhet er bivirkninger fra ulike legemidler. Dette kan for eksempel gjelde medisiner mot høyt blodtrykk, depresjon, astma og allergi. Man regner med at om lag 500 -1500 forskjellige medikamenter kan ha munntørrhet som bivirkning. Hvis du tar flere typer medisiner samtidig, er sjansen for munntørrhet enda større.   

Kreftpasienter som blir bestrålt mot de store spyttkjertlene, vil kunne oppleve at spyttproduksjonen reduseres betraktelig.  

Videre vil enkelte sykdommer som blant annet diabetes, revmatisme og Sjøgrens syndrom også kunne medføre munntørrhet. 

Å bli tørr i munnen er en normal reaksjon når vil blir skremt. Angsttilstander og depresjoner kan derfor gi munntørrhet.   

Det er imidlertid også viktig å være klar over at flere opplever redusert spyttproduksjon med økende alder.  

Mange opplever å bli tørre i munnen om natten mens de sover, fordi de ligger med åpen munn og slimhinnen tørker ut.  

 

Konsekvenser av munntørrhet

Munntørrhet kan ofte medføre at man våkner om morgenen og er ubehagelig tørr i munnen. Mange får også avbrutt søvnen på grunn av behov for å drikke i løpet av natten. For de som har proteser (gebiss) kan det være vanskeligere å få disse til å fungere.  

Om man produserer lite spytt, kan slimhinnene bli mer såre, og snakking, tygging og svelging kan føles ubehagelig. Mange opplever en klebrig, tørr følelse i munnen og halsen.  Samtidig vil smaksopplevelsen av mat og drikke reduseres.  

Munntørrhet kan føre til økt risiko for hull i tennene, tannkjøttssykdom og soppinfeksjoner i munnhulen. Mange vil også kunne oppleve dårlig ånde som et resultat av redusert spyttproduksjon.  

En del kan subjektivt oppleve seg som munntørre (xerostomi) uten at man kan påvise det objektivt med salivatester (hyposalivasjon). Det motsatte forekommer også.   

Kvaliteten på spyttet forandres ofte ved munntørrhet. Spyttet kan oppleves tyktflytende, seigt, hvitt og skummende.  

Gode råd i forbindelse med munntørrhet

Dersom man mener munntørrheten kan skyldes medisinbruk, bør lege kontaktes. Av og til kan en endring i doseringen eller å bytte til andre legemidler, redusere munntørrheten. 

Det finnes flere måter å redusere eventuelle plager ved munntørrhet. 

Man bør:

 • Fokusere på godt renhold for å unngå hull i tennene. Ikke glem rengjøring mellom tennene. Godt renhold vil i tillegg kunne virke forebyggende mot tannkjøttssykdom og dårlig ånde. Tannrengjøring bør utføres etter hvert måltid hvis du er munntørr.  

 

 • Bruke ekstra fluor. Dette kan for eksempel gjøres ved fluor sugetabletter eller tyggegummi med fluor. I tillegg til å styrke tennene med fluor, vil tygging eller suging stimulere spyttkjertlene til å produsere mer spytt. Samlet døgndose med fluor sugetabletter og fluor tyggegummi, bør for voksne vanligvis ikke overstige 10-15 doser à 0,25 mg fluorid, i tillegg til bruk av fluortannpasta.  
 • Bruk gjerne en tannkrem med en høyere konsentrasjon av fluor. Duraphat tannkrem har 4 ganger høyere fluorkonsentrasjon, enn andre tannpastaer. Den er registrert som et legemiddel og fås kun på resept fra tannlegen eller du kan kjøpe den direkte av tannlegen din på Tanntunet.  

 

 • Bruk fluorskylling daglig, som du spytter ut etter skylling. Denne kan brukes i tillegg til allerede nevnte fluordoser, da den spyttes ut og kun virker lokalt i munnhulen.  
 • Husk at munnen aldri skal skylles med vann etter tannpuss eller skylling med fluor. Spytt ut tannpastaen/skyllemiddelet uten å skylle etterpå. Vannet forstyrrer fluoreffekten.  

 

 • Sugetabletter og tyggegummi som også inneholder xylitol har en god evne til å øke spyttproduksjonen. Tannklinikken eller apoteket kan komme med gode anbefalinger. 

 

 • Unngå småspising mellom måltidene og redusere sukkerinnholdet i kosten. Unngå søtsaker og sukkerholdig drikkeDrikk vann. 
 • Drikk rent vann. Unngå smakstilsetninger som sitron, lime og lignende. Vannet bør ha en nøytral pH.  

 

 • Gå hyppigere til kontroll hos tannlege eller tannpleier slik at utvikling av hull kan oppdages tidligere. Man får også mulighet til grundigere tannrengjøring og tennene kan behandles med effektiv fluorlakk. Lakken som tannlegen legger på inneholder omtrent 20 ganger mer fluor enn en vanlig fluortannpasta.  
 • Mange vil også ha nytte av lindrende produkter som fukter slimhinnene. Disse er å få tak i på apoteket eller hos tannlegen. 

 

 • Mange vil ha nytte av å skylle munnen med fysiologisk saltvann før og etter hvert måltid. Dette kan du lage selv, (1 teskje salt i 1 liter vann) eller man kan kjøpe fysiologisk saltvann på apoteket.  

 

 • For protesebrukere er det svært viktig å holde innsiden av protesene rene for å unngå sopp- dannelse. Det er også viktig med grundig, men skånsom rengjøring av slimhinnene i munnen. 

Trygdetøtte fra HELFO til tannbehandling

Det er tannlegen som vurderer om man har krav på støtte til tannbehandling på grunn av munntørrhet. Reglene sier at det ytes stønad til tannbehandling i de tilfeller der munntørrhet på grunn av medisinbruk eller sykdom har ført til økt kariesaktivitet. Merk at munntørrheten må dokumenteres over tid, minimum ett år. 

Om man har svært høy kariesaktivitet kombinert med svært lav spyttproduksjon, kan man likevel gjøre unntak fra observasjonstiden på ett årMunntørrheten må da dokumenteres med salivaprøver som viser den lave spyttproduksjonen. Salivaprøver tas hos tannlegen og er viktig som dokumentasjon for HELFO når pasienten får støtte til tannbehandling sammen med journalføring av kliniske funn.  

Salivaprøver – spyttprøver

Pasientinformasjon:

Salivaprøver tas helst om morgenen. Pasienten må få tid til å slappe av i 10-15 minutter før testen starter. Unngå store munnbevegelser under innsamlingen av hvilesaliva/ustimulert saliva.  

For at spyttprøven skal bli riktigst mulig er det viktig at du ikke har spist, drukket, røkt eller hatt noe som helst i munnen i de 2 siste timene før salivaprøven tas.   

Du må heller ikke ta andre medikamenter enn vanlig kvelden før, eller samme dag som salivaprøven finner sted.  

Unngå også å drikke alkohol eller utføre hard fysisk trenging det siste døgnet før prøven.  

For å utrede årsaken til munntørrheten er det ønskelig at du skriver en oppdatert liste over alle medikamentene du benytter. Legemidler er den vanligste årsaken til munntørrhet.  

Tenner og graviditet

Tannpleierens oppgaver

Antibiotika