AKTUELT

Tanntunets corona-tiltak ved tannbehandling

 

Informasjon om Tanntunets coronatiltak ved tannbehandling

Vår nye klinikk på Storo (www.Tanntunet.no) holder åpent, men med reduserte åpningstider. Vi trapper nå gradvis opp behandlingstilbudet og flere av våre tannleger er delvis tilbake på jobb. Vi besvarer eller ringer opp igjen alle telefon-henvendelser. Forespørsler kan også sendes på e-post til time@tanntunet.no.

Tannhelsepersonell følger i utgangspunktet gode smittevernsrutiner, fordi vi har tett kontakt med pasienter og jobber i munnhulen.  Alle overflater i behandlingsrommet blir desinfisert nøye mellom hver pasient og utstyr som brukes blir desinfisert og sterilisert. Vi er trygge på at vi har og har hatt gode smittevernsrutiner og vi har nok utstyr til at dette kan behandles forskriftsmessig mellom hver pasient.

På Storo har vi store og fine lokaler med god plass på venterommet og i resepsjonen. Dette gjør det lettere å holde anbefalt avstand. Vi har også gjort ekstra coronatiltak i klinikken for å sikre din og vår trygghet. Ta deg tid til å lese gjennom tiltakene beskrevet under slik at vi alle bidrar til å hindre spredning av covid-19. Tusen takk!

Coronatiltak ved tannbehandling

Dette gjør vi

Vi følger myndighetenes generelle smittevernskrav og de spesifikke anbefalingene til tannhelsetjenesten. Dette inkluderer blant annet:

-Vi setter opp ekstra tid til hver pasient slik at det er bedre tid til å opprettholde gode smittevernsrutiner. Dette tiltaket begrenser også antallet pasienter som møter hverandre i resepsjonen og på venterommet.

-Strenge renholdsrutiner. Alle flater du kan komme i kontakt med, også utenfor behandlingsrommet desinfiseres gjennom hele dagen.

-Venterommet er stort og organisert slik at det er lett å sitte spredt. Overflatene er lette å rengjøre. Ukeblader og informasjonsmateriell er fjernet.

-Håndsprit står tilgjengelig overalt.

-Utvidet bruk av smittevernsutstyr blant annet hette, visir, engangsforkle og langarmet frakk ved aerosolskapende prosedyrer.

-Vi er godt dekt med smittevernsutstyr slik at dette kan brukes forskriftsmessig.

-Arbeidstøy blir vasket på 90 grader daglig. I tillegg brukes engangsforkle eller langarmet engangsfrakk over arbeidstøyet ved pasientbehandling. Tannlegens hår dekkes med hette.

-Vi prioriterer ulike pasientgrupper i henhold til behandlingsbehov, smitterisiko og tilgang på smittevernsutstyr.

-Redusert bruk av aerosolskapende prosedyrer, og ingen bruk av ultralyd, airscaler og airflow.

-Bruk av kofferdam/gummiduk ved aerosolskapende prosedyrer/boring der dette er mulig.

-Tilrettelegging av drift med tanke på bemanning, åpningstider og rutiner.


Tanntunets nye og store lokaler gir oss noen ekstra smittevernsfordeler

-Vi har mange behandlingsrom i vår klinikk. Det betyr at tannlegene kan bytte rom mellom hver pasient. Dette er en fordel i forbindelse med aerosolskapende prosedyrer/boring, men gir også tannhelsesekretærene bedre tid til å opprettholde gode smittevernsrutiner.

-I klinikken har vi 2 behandlingsrom som tilfredsstiller tekniske krav for operasjonsstuer med overtrykksventilasjon med HEPA-filtrering og høy grad av luftutskiftning. Dette reduserer raskt virus- og bakteriemengden i luften under aerosolskapende prosedyrer/boring.

-Vi har store og luftige lokaler som gjør det lettere å holde anbefalt avstand. Resepsjonen og venterommet er stort.

Ekstra tiltak og økte priser på smittevernsutstyr kan resultere i at prisen på behandlingen øker.  Disse prisene vil variere avhengig av hva slags smittevernutstyr som brukes og hvilke innkjøpspris vi til enhver tid har. Dette coronagebyret kommer i tillegg til det vanlige hygienetiltaket som dekker munnbind, hansker, engangsutstyr og desinfisering/sterilisering. Hygienetiltaket dekker den vanlige grunnutrustningen.

 

Dette ber vi deg om å gjøre

-Ved timebestilling: Kontakt oss på telefon 22 15 00 00, e-post time@tanntunet.no eller online på hjemmesiden vår. Unngå å komme innom klinikken uten avtale.

-Ikke oppsøk klinikken hvis du er i karantene, har symptomer eller fått påvist smitte/sykdom. Ta kontakt hvis du er i tvil.

-Pasienter med smitte eller mistanke om smitte skal behandles på egne beredskapsklinikker.

-Planlegg besøket ditt slik at du bruker minst mulig tid på venterommet. Vi henter deg inn når det er klart. Vent gjerne ute på fortauet til vi henter deg inn, men sørg for at vi ser deg i vinduet.

-Kom alene til timen for å unngå at det blir mange på venterommet, dette gjelder også foreldre til kjeveortopediske pasienter hvis dette er mulig.

-Gi oss beskjed dersom du ønsker å ha med deg noen til timen.

-Sørg for god håndhygiene før og etter tannlegetimen. Vask hendene med såpe eller sprit før du går inn på venterommet og når du går ut av behandlingsrommet. Rengjør også hendene dine hvis du berører ansiktet ditt eller tar på mobiltelefonen din. God håndhygiene er det viktigste tiltaket vi har mot Covid-19.  

-Hold to meter avstand til andre pasienter og ansatte. Sitt spredt på venterommet.

-Unngå å berøre ansiktet ditt og unngå å berøre ting unødvendig på venterommet og ellers i klinikken.

-Ikke bruk mobiltelefonen mens du oppholder deg i klinikken. Det er en smittebombe!

-Vi henstiller alle pasienter til å stille i rene klær og nyvasket hår.

-Før tannlegetimen må du skylle munnen med 1% H2O2 i 1 minutt.

 

Takk for at du viser hensyn! Vi gleder oss til å møte pasientene våre igjen.

Coronavirus-tiltak

Viktig informasjon om Corona-virus til våre pasienter

 

Vår nye klinikk på Storo holder åpent, men med reduserte åpningstider. Vi besvarer eller ringer opp igjen alle telefon-henvendelser. Forespørsler kan også sendes på e-post til time@tanntunet.no. Da vil en tannpleier eller tannlege ringe tilbake.

Vi utfører akutthjelp, behandling av infeksjoner og smertelindring iht Folkehelseinstituttets retningslinjer. Behandling som kan utsettes, skal utsettes. Tannlegene skal behandle minst mulig pasienter for å begrense smittespredning. Derfor vil tannlegene primært utføre telefonkonsultasjoner dersom dette er tilstrekkelig.

Når det gjelder pasienter under kjeveortopedisk behandling, følger vi retningslinjene fra Kjeveortopedisk forening for hva som utføres av behandling i denne perioden.

Vakthavende tannlege hjelper med akutte problemer og behandlinger som bør fullføres for å unngå smerter eller ytterligere skader på tenner. Akuttbehandling av friske pasienter kan gjøres med de gode smittevernsrutinene vi alltid har i klinikken. I vår klinikk har vi også 2 behandlingsrom som tilfredsstiller tekniske krav for operasjonsstuer. Her har vi blant annet ventilasjonsanlegg med meget høy utlufting, undertrykk og Hepa-filtre på inn- og utluft. Dette er spesielt betryggende i forhold til aerosolskapende prosedyrer som utføres hos tannlegen.

Vi er avhengig av at alle forholder seg til helsemyndighetenes retningslinjer og avlyser den akutte timen sin dersom de er i karantene eller har luftveissymptom (f.eks. sår hals). Denne pasientgruppen skal behandles i den offentlige tannhelsetjenesten av egne team, med rett utstyr og kompetanse.

Vi henstiller pasienter til å stille i rene klær og nyvasket hår.
Klinikken følger fortløpende rådene fra Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Tannlegeforeningen og Kjeveortopedisk forening.

Venteroms-regler i Corona tider  

  • Vent gjerne ute på fortauet til vi henter deg inn, men sørg for at vi ser deg i vinduet
  • Vask hendene nøye med såpe eller sprit før du går inn på venterommet
  • Vent til du blir hentet inn
  • Hold avstand
  • Sitt spredt i venterommet
  • Unngå å berøre ansiktet ditt
  • Ikke berør ting unødvendig på venterommet
  • Vi henter deg inn og forventer at du ikke berører noe på veien inn