Priser på tannbehandling

Prisliste for allmenntannleger ved Tanntunet Tannhelsesenter. Gjeldende fra 01. jan 2024.

Behandling Enhetspris Timepris
Konsultasjon allmenntannlege kr.      730,-
Undersøkelse inkludert to røntgenbilder og enkel rens kr.   1.310,-
Undersøkelse inkludert to røntgenbilder og enkel rens med airflow kr.   1.420,-
Omfattende undersøkelse, utredning, henvisning og behandlingsplanlegging kr.   2.970,-
Anestesi (bedøvelse) pr 1,8ml/område kr.      270,-
Røntgenbilde (pr. stk) kr.      180,-
Panoramarøntgen (OPG bilde) kr.      970,-
Ceph / Cephalogram røntgen kr.      970,-
CBCT – 3D røntgenbilde (inkludert tolkning av kjeve- og ansiktsradiolog) kr.   3.200,-
Tannfarget fylling (kompositt) 1 flate kr.   1.400,-
Tannfarget fylling (kompositt) 2 flater kr.   2.060,-
Tannfarget fylling (kompositt) 3 flater kr.   2.540,-
Tannfarget fylling (kompositt) 4 flater kr.   2.970,-
Porselen-onlay / Gull-onlay eksklusiv tannteknikk kr.   6.530,-
Skallfasetter (porselensfasade) eksklusiv tannteknikk kr.   6.530,-
Krone eksklusiv tannteknikk kr.   6.540,-
Mellomledd eksklusiv tannteknikk kr.  6.540,-
Konus oppbygd med Composipost kr.   2.970,-
Støpt konus eksklusiv tannteknikk kr.   2.365,-
Implantat inklusiv tannteknikk fra kr. 37.790,-
Helprotese (en kjeve) eksklusiv tannteknikk kr.   12.650,-
Partiellprotese (delprotese) eksklusiv tannteknikk kr.   12.210,-
Rebasering av protese eksklusiv tannteknikk kr.   3.000,-
Bittskinne / midlertidig Valplast erstatning eksklusiv tannteknikk kr.   3.000,-
Trekking av tann kr.   2.180,-
Kirurgisk fjerning av tann / rotrest (delvis refusjon fra Helfo) kr.   3.760,-
Rotfylling allmenntannlege kr.   2.970,-
Tillegg maskinell rotfyllingsinstrumentering pr. seanse kr.      485,-
Fjerning av tannsten kr.   2.970,-
Periobehandling allmenntannlege (refusjon fra HELFO på deler av behandlingen) kr.   2.970,-
Bleking (en kjeve) inklusiv blekemiddel og skinne kr.   3.100,-
Bleking (to kjever) inklusiv blekemiddel og skinner kr.   4.700,-
Foto, pr. bilde kr.      150,-
Laboratorieprøve kr.   1.485,-
Hygienetiltak / engangsutstyr pr. konsultasjon kr.      330,-
Kirurgisk oppdekning kr.    1.135,-

· Ved behandling med kroner, broer, fasader, innlegg, proteser og skinner kommer utgiftene til tanntekniker i tillegg. Tannteknikerutgiftene legges til regningen uten påslag.
· Enkelte behandlinger gir rett til refusjon etter HELFO sine takster. Tannlegene har direkteoppgjør med HELFO og informerer om dette.
· All tannbehandling betales med kort eller kontant etter hver time.
· Avbestilling av oppsatt time hos allmenntannlege må gjøres innen 24 timer virkedagen før for å unngå honorar.
· Avbestilling av oppsatt time hos spesialist må gjøres innen 48 timer virkedagen før for å unngå honorar.
· Uteblivelse fra time uten avbestilling belastes med kr 880,- pr ½ time uavhengig årsak.
· Faktura gis kun i enkelte tilfeller når dette er forhåndsgodkjent.
· Kredittkort kr 70,- / Faktura kr 150,-.
· Spesialister har egne prislister og avbestillingsfrister.

Priseksempler på noen vanlige behandlinger

Det kan være vanskelig å forstå prislisten hos tannlegen. Vi har laget priseksempler på noen vanlige behandlinger, der alt er inkludert og håper at dette kan gi bedre oversikt og forståelse. Det er gitt eksempler på priser hos allmenntannlege, tannpleier og spesialist.

NB! Summene kan variere noe da antallet bedøvelser, røntgenbilder og hygienetiltak varierer. Dette er informert om i de priseksemplene der dette gjelder.

I eksemplene som er vist med refusjon fra HELFO, gir HELFO refusjon til alle som mottar denne type behandling. HELFO regulerer sine takster i januar hvert år. Disse priseksemplene blir kun justert når vi forandrer vår prisliste. Refusjon fra HELFO kan gis i alle eksemplene under, men er avhengig av pasientens diagnose. Dette opplyses pasienten om av egen behandler. (Les mer under «HELFO – stønad til tannbehandling HELFO – stønad til tannbehandling» og «HELFO – trygdestøttet behandling«)

Priseksemplene er revidert januar 2024 og er basert på Tanntunets prisliste gjeldende fra 01. januar 2024

Trykk på eksemplene under for å se prisutregning.

Behandling Pris
Konsultasjon Allmenntannlege kr.          730,-
2 BW / Røntgenbilde, pr. stk. kr. 180,- kr.          360,-
Hygienetiltak / Engangsutstyr pr. konsultasjon

kr.          330,-

Enkel rens uten air-flow kr.          220,-
Totalt kr.     1.640,-
Behandling Pris
Konsultasjon Allmenntannlege kr.          730,-
2 BW / Røntgenbilde, pr. stk. kr. 180,- kr.          360,-
Hygienetiltak / Engangsutstyr pr. konsultasjon

kr.          330,-

Enkel rens med air-flow kr.          350,-
Totalt kr.     1.770,-
Behandling Pris
Enkel tannstensfjerning og rens, 15 minutter kr.          743,-
Hygienetiltak / Engangsutstyr pr. konsultasjon kr.          360,-
Totalt

kr.         1.073,-

(det settes av minimum 15 minutter da det tar tid å skrive journal, rengjøre tannlegestol, rom og utstyr)

Behandling Pris
Enkel tannstensfjerning og rens, 15 minutter kr.          605,-

utført av tannpleier

Hygienetiltak kr.          330,-
Totalt

kr.         935,-

(det settes av minimum 15 minutter da det tar tid å skrive journal, rengjøre tannlegestol, rom og utstyr)

Behandling Pris
Konsultasjon tannpleier med studentrabatt kr.          365,-
2 BW / Røntgenbilder, pr. stk. kr. 180,- kr.          180,-
Hygienetiltak / Engangsutstyr pr. konsultasjon

kr.          165,-

Enkel rens uten air-flow kr.          110,-
Totalt kr.         820,-

(må vise gyldig studentlegitimasjon og betalt semesteravgift)

Behandling Pris
Tannfarget fylling (kompositt) 1 flate kr.      1.400,-
Hygienetiltak / Engangsutstyr pr. konsultasjon kr.          330,-
Anestesi (bedøvelse) pr. 1,8 ml/område

(kun en kostnad for de som ønsker bedøvelse)

kr.          270,-

Totalt kr.     2.000,-

(1 flates fylling er en liten fylling som dekker en av tannens 5 flater)

En tann har 5 flater. Fyllinger kan22 dekke fra 1 til 5 av tannens flater. Dette beskriver størrelsen på fyllingen. (1 flates fylling koster kr. 1.270,-  som vist i eksempelet over, 2 flaters fylling koster kr. 1.870,-, 3 flaters fylling koster kr. 2.310 og 4 flaters fylling koster kr. 2.700,- som i eksemplet under.    5 flaters fylling legges sjelden da dette som oftest blir en krone).

Behandling Pris
Tannfarget fylling (kompositt) 4 flater kr.      2.970,-
Hygienetiltak / Engangsutstyr pr. konsultasjon kr.          330,-
Anestesi (bedøvelse) pr. 1,8 ml/område

(kun en kostnad for de som ønsker bedøvelse)

kr.          270,-

Totalt kr.     3.570,-

(4 flaters fylling er en meget stor fylling som dekker 4 av tannens 5 flater, og erstatter ofte en krone)  

Behandling Pris
Krone eksklusiv tannteknikk / tannlegehonorar

(inkluderer alt arbeid utført av tannlege i forbindelse med kroneterapi)

kr.      6.540,-
2 Hygienetiltak / Engangsutstyr pr konsultasjon kr.          660,-
Anestesi (bedøvelse) pr. 1,8 ml/område

(Antall bedøvelser kan variere)

kr.          270,-

Tannteknikk

(Krone, levert av norsk tekniker, laget i monolittisk zirkonia. Prisen på tannteknikk varierer. Les mer i teksten under)

 kr.      1.500,-
Totalt fra: kr.     8.970,-

Tannteknikk kan produseres i utlandet eller i Norge. Vi bruker primært norske teknikere. Prisen på tannteknikk varierer. Tannteknikk som er produsert i utlandet, er billigere enn norskprodusert tannteknikk. Pris avhenger også av hva slags materialer som brukes. En fortanns krone, koster mer enn en krone som er laget på en jeksel. Fortanns kroner lages vanligvis i dyrere materialer og tekniker bruker lengre tid på å gjenskape god estetikk. Prisen på en krone fra tanntekniker kan variere fra kr. 900,- til kr. 2.900,- avhengig av tekniker, materialvalg, hvor den er produsert osv.

Behandling Pris
Trekking av tann kr.      2.180,-
Anestesi (bedøvelse) pr. 1,8 ml/område

(Antall anestesi/bedøvelser kan variere)

kr.          270,-
Hygienetiltak / Engangsutstyr pr. konsultasjon

kr.          330,-

Totalt kr.     2.780,-
Behandling Enhetspris Timepris
Konsultasjon kjevekirurg / oralkirurg kr.            1.090,-
Implantat inkludert alle deler og kirurgi

Pris på 1. implantat (implantat nr. 2 er rimeligere). Kirurgi er utført i to seanser av kjevekirurg eller spesialist i periodonti – Les mer under «Informasjon til implantatpasienter«

kr.     15.335,-
Anestesi (bedøvelse) pr. 1,8 ml/område

(Antall anestesi/bedøvelser kan variere)

kr.            270,-
Kirurgisk oppdekning

  kr.            1.135,-

Etterkontroll /suturfjerning    kr.            730,-
Distanseoperasjon kr.                  1.090,-
Implantatprotetikk inkludert tannlegehonorar

(Dette honoraret inkluderer tannteknikk og tannlegehonorar, 2 konsultasjoner. Suturfjerning etter distansekirurgi er inkludert)

 kr.     15.500,-
4 Hygienetiltak/Engangsutstyr pr. konsultasjon

(Antall hygienetiltak / Engangsutstyr pr. konsultasjon kr. 330,-  kan variere avhengig av antall konsultasjoner)

 kr.            1.320,-
Panoramarøntgen (OPG) kr.            1.020,-
Totalt fra:  kr.   37.490,-

(Denne behandlingen gir HELFO refusjon (Pris er oppgitt på 1. tann. Tann nr. 2 fjernet kirurgisk i samme seanse gir redusert HELFO refusjon).

Behandling Pris Egenandel
Konsultasjon hos kjevekirurg kr.          1.090,-
(HELFO refusjon
kr. 423,-)
kr.          667,-
Kirurgisk fjerning av visdomstann  kr.      4.290,-
(HELFO refusjon
kr. 1.195,-)
kr.      2.320,-
Anestesi (bedøvelse) pr. 1,8 ml/område

(Antallet anestesi/bedøvelse varierer)

kr.          270,- (HELFO refusjon
kr. 603,-)
kr.          185,-
Kirurgisk oppdekning kr.       1.135,-
Totalt med HELFO refusjon fra  kr.          4.574,-
Behandling Pris Egenandel
Panoramarøntgen (OPG)

(OPG bilde må tas hvis pasienten ikke har tatt røntgenbilde / OPG hos annen tannlege. Det forutsetter også at vi har mottatt bildene)

     1.020,- (HELFO refusjon kr. 215,-) 785,-
Behandling Enhetspris
Rotfylling molar / stor jeksel  kr.      8.360,-
Røntgenbilde, pr. stk.

(Antall røntgenbilder varierer)

kr.          180,-

Anestesi (bedøvelse) pr. 1,8 ml/område

(Antall anestesi/bedøvelse varierer)

  kr.          270,-
Hygienetiltak / Engangsutstyr pr. konsultasjon

(Antall hygienetiltak varierer avhengig av antallet konsultasjoner)

kr.          330,-
Totalt fra:                                                                kr.     9.140,-

(Prisen på en rotfylling varierer i forhold til hvilke tann det er og om behandlingen utføres i en eller to seanser. Priseksemplet er vist med en molar / stor jeksel utført i to seanser som er den dyreste og mest omfattende rotfyllingsbehandlingen.

Sted Pris Pris
Fortann En seanse kr. 4.510,- To seanser kr. 6.050,-
Premolar / liten jeksel

En seanse kr. 5.610,-

To seanser kr. 6.600,-
Molar / stor jeksel En seanse kr. 6.710,- To seanser kr. 8.360,-

Det koster mer å rotfylle en tann hos en rotfyllingsspesialist enn hos en allmenntannlege. Spesialisten har 3 års videreutdannelse innenfor rotfylling, samt en doktorgrad i tillegg.)

(Tannkjøttsspesialisten har 3 års videreutdanning i tannkjøtts sykdom og en doktorgrad i tillegg)

Behandling Pris Egenandel
Enkel periokonsultasjon hos periospesialist kr.        1.090,-
(HELFO refusjon
kr. 423,-)
kr.          667,-
Hygienetiltak / Engangsutstyr pr. konsultasjon kr.          330,-

Totalt med HELFO refusjon                              

kr.       967,-

(inkluderer konsultasjon / undersøkelse, lommedybderegistrering, behandlingsplanlegging og 10 røntgenbilder)

Behandling Pris Egenandel
Omfattende periokonsultasjon – spesialist kr.      2.970,- (HELFO refusjon
kr. 705,-)
kr.        2.265,-
10 Røntgenbilder, pr. stk. kr. 180,- kr.      1.800,-
(HELFO refusjon
kr. 630,-)
kr.        1.170,-
Hygienetiltak / Engangsutstyr pr. konsultasjon

kr.          330,-

Totalt med HELFO refusjon                               kr.     3.765,-

 (inkludert hygieneinstruksjon/opplæring til egenomsorg og røykeavvenning, samt journalskriving)

Behandling Pris Egenandel
Systematisk behandling ved tannkjøttssykdom

(30 minutters systematisk behandling av marginal periodontitt/tannkjøttssykdom inkludert opplæring til egenomsorg og røykeavvenning)

kr.      1.815,-
(HELFO refusjon
kr. 548,-)
 kr.      1.267,-
Anestesi (bedøvelse) pr. 1,8 ml/område

(Antall anestesi/bedøvelser kan variere)

  kr.          270,- (HELFO refusjon
kr. 63,-)
 kr.          207,-
Hygienetiltak /Engangsutstyr pr. konsultasjon

kr.          330,-

Totalt med HELFO refusjon fra:                                                         kr.     1.804,-

(inkluderer ikke regenerasjonsbehandling ved festetap, eller materiale ved benoppbygging ved festetap)

Behandling Pris Egenandel
Kirurgisk inngrep ved periobehandling

(Tillegg for kirurgisk inngrep ved behandling av marginal periodontitt)

kr.      1.815,-
(HELFO refusjon
kr. 548,-)
 kr.          1.267,-
Anestesi (bedøvelse) pr. 1,8 ml/område

(Antall anestesi/bedøvelser varierer)

  kr.          270,- (HELFO refusjon
kr. 63,-)
kr.          207,-
Systematisk behandling ved tannkjøttssykdom

(60 minutters systematisk behandling av marginal periodontitt / tannkjøttsykdom – fjerning av bakterielt plakk og depurasjon / fjerning av tannsten og journalskriving/epikrise)

kr.      3.630,- (HELFO refusjon
kr. 1.096,-)

kr.      2.534,-
Kirurgisk oppdekking kr.          1.135,-
Totalt med HELFO refusjon fra:                                kr.     5.143,-

(inkluderer ikke regenerasjonsbehandling ved festetap, eller materiale ved benoppbygging ved festetap)

Behandling Pris Egenandel
Kirurgisk inngrep ved periobehandling

(Tillegg for kirurgisk inngrep ved behandling av marginal periodontitt)

kr.      1.815,-
(HELFO refusjon
kr. 548,-)
kr.          1.267,-
Anestesi (bedøvelse) pr. 1,8 ml/område

(Antall anestesi / bedøvelse varierer)

  kr.          270,- (HELFO refusjon
kr. 63,-)
 kr.          207,-
Systematisk behandling ved tannkjøttssykdom

(90 minutters systematisk behandling av marginal periodontitt / tannkjøttsykdom – fjerning av bakterielt plakk og depurasjon / fjerning av tannsten og journalskriving/epikrise)

 kr.      5.445,- (HELFO refusjon
kr. 1.644,-)

kr.      3.801,-
Kirurgisk oppdekking kr.          1.135,-
Totalt med HELFO refusjon fra:                               kr.     6.410,-

Sen avbestilling/ikke møtt

Les mer om sene avbestillinger eller ikke møtt til time her.