Familierabatt – Unge voksne pasienter

I Norge får alle under 18 år gratis tannbehandling ved offentlige tannklinikker. I perioden fra de er 18-20 år må de betale 25% av kostnadeneEtter dette ser vi at mange unge dropper regelmessig oppfølging hos tannlege, frem til de kommer akutt med smerter pga. store hull, rotfyllinger, vonde visdomstenner eller akutt tannkjøtts-sykdom. Det kan blir dyrt! Det kunne også vært unngått.  

Vi anbefaler alle regelmessige undersøkelser hos tannlegen. Alle trenger ikke innkalling hvert år, men en jevnlig oppfølging er viktig. 
Vi oppfordrer foreldre med barn i 20-åra til å hjelpe de i gang med en regelmessig oppfølging hos tannlege 

Tanntunet gir FAMILIERABATT med 40% prisreduksjon på en førstegangs undersøkelse for familiemedlemmer.
Det er hyggelig å ha flere generasjoner fra samme familie! 

Å bli informert på forhånd om forventet levetid på forskjellige typer behandlinger og å bli orientert om mulige komplikasjoner, kan justere pasientens forventninger til behandlingen og avverge at konflikter oppstår i etterkant.