FLYTTING OG AVBESTILLING AV TIME

Avbestilling og flytting av time hos allmenntannlege: 

Avbestilling og flytting av oppsatt time må gjøres innen 24 timer virkedagen før for å unngå honorar. Det betyr at avbestilling av timeavtale på mandag hos allmenntannlege må gjøres på fredag, ikke lørdag, for å unngå honorar. Vi oppfordrer alle til å flytte og avbestille sine timeavtaler i god tid.   

 

Avbestilling og flytting av time hos spesialist: 

Avbestilling og flytting av oppsatt time må gjøres innen 48 timer virkedagen før for å unngå honorar. Det betyr at avbestilling av timeavtale på mandag hos spesialist må gjøres på torsdag, ikke fredag, for å unngå honorar. Vi oppfordrer alle til å flytte og avbestille sine timeavtaler i god tid.  

Ved uteblitt time blir 60 prosent av kostnadene for den avsatte tiden belastet pasienten, mens klinikken tar et tap på 40 prosent av kostnadene for den avsatte tiden. Dette skyldes at både tannhelsesekretær og tannlege skal ha lønn selv om pasienten ikke dukker opp til timen. Samtlige timer belastes uavhengig årsak til uteblivelsen. Vi beklager dette!  

«Ikke møtt» og timer som avbestilles eller flyttes for sent blir belastet med kr 880,- pr. 30 minutter uavhengig årsak