Periimplantitt- nedbrytning av ben rundt implantater

Hva er periimplantitt?

Periimplantitt er en bakteriell infeksjon i festeapparatet rundt implantatet, som har ført til en lokal bennedbrytning. Det er flere faktorer som spiller inn på utviklingen av sykdommen, blant annet dårlig renhold rundt implantatet. Tidligere erfaring med tannkjøttssykdom/periodonitt og røyking er kjente risikofaktorer for å utvikle periimplantitt. Selv om årsaken til periimplantitten ligger i bakteriebelegget, er vertens immunrespons viktig for sykdomsutviklingen. Periimplantitt ligner på periodonitt, som er en tilsvarende bakteriell infeksjon rundt egne tenner. (Les mer under “Informasjon til implantatpasienter” og “Periodontitt-tannkjøttssykdom“).

Tegn på periimplantitt

Periimplantitt er en tilstand som gir lite subjektive symptomer. Derfor er det viktig å få kontrollert implantatene regelmessig hos tannlege, for å fange opp mulige sykdomstegn tidlig. Ved hver kontroll sjekker tannlegen nøye rundt implantatene for å se om det er blødning eller pussdannelse i området. Hvis det kun er blødning rundt implantatet kalles dette peri-implantat mucositt. Hvis det er blødning, puss og bennedbrytning kalles dette periimplantitt. Det må tas røntgenbilder i tillegg til en klinisk undersøkelse, for å stille en korrekt diagnose.

Utvikling av periimplantitt

Det kan være krevende å holde godt nok rent rundt implantater. Mangelfullt renhold kan over tid medføre en betennelse i tannkjøttet rundt implantatet (periimplantat mucositt). Tannkjøttet vil da bli noe hovent og få en mørkere rødfarge. Det kan også blø ved berøring og føles ømt. På dette stadiet kan godt renhold rundt implantatet, reversere prosessen og normalisere tannkjøttet igjen. Hos enkelte pasienter ser man imidlertid en videre utvikling, ved at kjevebenet rundt implantatet brytes ned. Da setter tannsten og bakterier seg lett fast på implantatets blottlagte overflate og det er nå nødvendig med profesjonell hjelp av tannlege eller periodontist/tannkjøttsspesialist for å stanse utviklingen. Periimplantitt er vanskeligere å behandle, enn periodontitt. Periimplantitt utvikler seg også mye raskere enn periodontitt. Behandlingen er ofte kirurgisk, og som regel uten antibiotika. Ofte kan det være behov for å skru av tannerstatningen for å få bedre tilgang til implantatene ved periimplantittbehandlingen. Derfor lager vi stort sett bare skrudde løsninger. Det er også viktig at tannerstatningen på implantatene lages med gode spylerom som gjør det lett å holde det rent rundt implantatene.

Behandling av periimplantitt

Alle som har fått implantater bør følges opp regelmessig med undersøkelse og røntgenbilder. På denne måten kontrolleres det at renholdet er godt nok, og eventuelle problemer kan oppdages tidlig. Om man finner tegn til periimplantitt, må munnhygienene forbedres og oppfølgingen fra tannlege intensiveres. Hvis dette ikke er nok, for å få kontroll på situasjonen, må man gå inn kirurgisk og forsøke å stoppe periimplantitten. Implantatet må rengjøres grundig for å få kontroll på problemet. Det er teknisk krevende å komme skikkelig til implantatoverflaten for renhold uten kirurgi.

Implantatene har gjenger og en ru overflate.  Når disse blir tilgjengelig pga. tap av ben, vil tannsten og bakteriebelegg sitte godt på den ru overflaten. Ved kirurgi får tannlegen bedre tilgang. Tannlegen kan da gjøre et inngrep, der man bretter tannkjøttet til side, for å blottlegge implantatet og tilgrensende kjeveben. Slik skaper man adkomst til å kunne rense og rengjøre implantatene godt nok. Dersom spesielle bakterier er påvist tilstede, vil antibiotika behandling i noen tilfeller kunne supplere den kirurgiske behandlingen. Etterpå lukkes behandlingsområdet med noen sting, slik at området kan tilhele. Mange vil kunne oppleve at tannkjøttet trekker seg tilbake etter en slik lapp-operasjon, slik at implantatskruen blir mer synlig.

Det er også viktig å vite at behandlingen ikke kan løse alle tilfeller av periimplantitt.

Noen ganger vurderer behandler festetapet rundt implantatet som så stort at implantatet anbefales fjernet under det kirurgiske inngrepet.

Andre forhold ved periimplantitt

Det er viktig å merke seg at røyking gjør det vanskeligere å behandle periimplantitt med et godt resultat. Derfor anbefales det å slutte å røyke.

Det gis støtte fra HELFO til systematisk behandling av periimplantitt.

Om man tidligere har hatt periodontitt, er man mer utsatt for å utvikle periimplantitt. Vær nøye med renholdet, og få tenner og implantater kontrollert regelmessig.

Tanntunets corona-tiltak

Krone / Bro

Tannkjøttbehandling

Tenner og graviditet

Tannpleierens oppgaver

Antibiotika

Bisfosfonater