Internbleking av rotfylte misfargede tenner

Fargeforandring av tenner kan skyldes at pulpa inne i tannen er skadet eller at pulpa er død. Da må tannen rotfylles.

Rotfylte tenner kan også endre farge. Inne i tannen er det et hulrom med nerver, blodkar og bløtvev, kalt pulpa. En rotfylling innebærer at pulpavevet renses bort og erstattes med et bakterietett materiale. Rotfylte tenner kan endre farge og bli grå, blå, gule eller brune. Fargeforandringen kan bli så stor at en del pasienter ønsker en kosmetisk behandling for å bedre det estetiske resultatet. Rotfylte tenner kan vanligvis ikke blekes med ekstern bleking/ytre tannbleking. (Les mer under “Tannbleking” og “Tannlegestyrt hjemmebleking“). Rotfylte tenner må som oftest blekes med internbleking, dvs. fra innsiden av tannen.

Internbleking

Ved internbleking, må tannen ha en tett rotfylling som forsegles på toppen av rotkanalen med en fylling. Blekemidlet legges i kronepulpakammeret over fyllingen. Behandlingen gjøres ved å legge en pasta med natriumperborat og vann (eller natriumperborat med en meget lav konsentrasjon av hydrogenperoksid) inn i pulpakavum. Dette dekkes med en tett midlertidig fylling. Pastaen skiftes ukentlig og behandlingen må ofte gjentas 2-3 ganger for å oppnå ønsket effekt. De fleste tenner får god effekt av denne behandlingen.

Ulemper – risiko ved internbleking

Rotresorbsjon (Les mer under “Resorbsjoner”) er en betennelsesmediert ekstern resorbsjon (destruksjon) av roten og kan være en bivirkning av intern bleking. Sjansen for at dette skjer, øker hvis tannen har vært utsatt for traume/slag eller det blir brukt høye konsentrasjoner av hydrogenperoksid ved internbleking. Det finnes også andre teorier om hvorfor disse resorbsjonene oppstår, som at blekemiddelet penetrerer ut gjennom dentinkanalene til vevet rundt tannen. Dette setter i gang en kjemisk betinget inflammasjonsprosess som kan gi en resorbsjon.  En annen mulighet, er at dentinets struktur endres ved internbleking, slik at det blir betraktet som et fremmedlegeme, som igjen forårsaker en resorbsjon.

Fraktur av tannkronen er observert etter internbleking og kan skyldes en kombinasjon av vevstap forårsaket av rotfyllingen og blekingens effekt på kalsiumnivået i emalje og dentin.

God informasjon

Det er viktig at alle pasienter er informert om risikoen ved internbleking. Studier viser store variasjoner i forekomst. Natriumperborat blandet med vann gir få resorbsjoner. Hvis natriumperborat blandes med hydrogenperoksid, må hydrogenperoksidets konsentrasjon være meget lav. Dette brukes i vanskelige tilfeller.

Alternativet til internbleking er å lage en estetisk krone eller en fasett. (Les mer under “Estetisk kroneterapi” og “Fasett“).

Tanntunets corona-tiltak

Krone / Bro

Tannkjøttbehandling

Tenner og graviditet

Tannpleierens oppgaver

Antibiotika

Bisfosfonater